Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Budúce mamičky pozor. Aké všetky úrady musíte po narodení dieťaťa navštíviť

Pridané 02. 11. 2016 Autor Katarína

Ak chcete materskú dávku od Sociálnej poisťovne, nezabudnite jej čo najskôr po narodení dieťaťa doručiť rodný list.

Narodenie nového člena rodiny je stresujúca, ale zároveň nádherná udalosť. Novopečení rodičia, ktorým pribudli nielen radosti, ale aj starosti, musia obehať niekoľko úradov, a to krátko po narodení dieťaťa. Niektoré môže vybaviť manžel, v prípade slobodnej mamičky ona spolu s partnerom/otcom dieťaťa. Aby sme vám to uľahčili, ponúkame zoznam úradov, na ktoré nemôžete zabudnúť:

Predtým, než zájdete do Sociálnej poisťovne, musíte so správou/hlásením o narodení dieťaťa zájsť na príslušný matričný úrad a vybaviť si rodný list. Ten vám vystavia na počkanie. Spravte si niekoľko kópií rodného listu, budete ich potrebovať.

Jednu takúto kópiu je totiž potrebné odniesť do Sociálnej poisťovne. Tá totiž mamičky varuje: „Sociálna poisťovňa upozorňuje budúce mamičky, ktorým vznikol nárok na materské, aby nezabudli a po narodení dieťaťa, vo vlastnom záujme, čo najskôr doručili fotokópiu jeho rodného listu Sociálnej poisťovni. Matky, ktorým vznikol nárok na materské zo zamestnaneckého pomeru (alebo počas trvania ochrannej lehoty), odovzdajú fotokópiu v pobočke Sociálnej poisťovne podľa sídla zamestnávateľa. SZČO a dobrovoľne poistené osoby doručia rodný list pobočke podľa miesta trvalého bydliska.“

Fotokópia rodného listu, ktorá ani nemusí byť overená, môžete Sociálnej poisťovni poslať aj poštou či mailom. „Je dôležité, aby si matky splnili túto povinnosť, pretože ak poberateľka materského nepredloží rodný list dieťaťa, výplata dávky jej bude pozastavená. Opäť sa obnoví až po doručení fotokópie rodného listu príslušnej pobočke,“ uvádza ďalej poisťovňa a dodáva, že ak sa dieťa narodilo v inom členskom štáte Európskej únie, doklad o narodení dieťaťa Sociálna poisťovňa akceptuje aj v prípade, že je v inom ako slovenskom jazyku.

Ďalšiu kópiu rodného listu musíte odniesť svojmu zamestnávateľovi, ako aj zamestnávateľovi otca dieťaťa, kvôli uplatneniu si daňového bonusu.

Ďalšie kópie musíte predložiť Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, k žiadosti o prídavok na dieťa a príspevok pri narodení dieťaťa.

Nezabudnite na zdravotnú poisťovňu
Až 60 dní máte na to, aby ste svojho potomka prihlásili do vami vybranej zdravotnej poisťovne. Budete na to potrebovať rodný list, váš občiansky preukaz a prihlášku. Na vystavenie Preukazu poistenca budete čakať približne dva až tri týždne.

Rovnako musíte svoje dieťa prihlásiť aj v obci – trvalý pobyt. Stačí vám k tomu rodný list a váš (alebo manželov, ak pôjde on) občiansky preukaz. Miestom trvalého pobytu dieťaťa je miesto trvalého pobytu jeho matky.

Súvisiace články

Slovákov trápia nádorové ochorenia, ktoré ich najčastejšie dostávajú na invalidný dôchodok Povolania, vďaka ktorým si privyrobíte aj na materskej Páni, robíte doma po výplate „stojku“? Rodina alebo práca? Ako pomáha zamestnávateľ matkám s malými deťmi?

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >