Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Vedeli ste že sa hodnota stravných lístkov opäť zvýšila?

Pridané 18. 01. 2017 Autor Katarína

Hodnota stravných lístkov sa zvýšila od 1. decembra 2016. Kto má ale nárok na stravné lístky?

Podľa Zákonníka práce má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť svojim zamestnancom stravovanie. Mnoho zamestnávateľov túto povinnosť rieši stravnými lístkami. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny určuje výšku, respektíve sumu stravného. Od 1. decembra 2016 zvýšilo sumu stravného pre časové pásma. Tie sú nasledovné:

- 4,50 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín
- 6,70 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín
- 10,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Podľa Zákonníka práce prispieva zamestnávateľ svojim zamestnancom na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.

„Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu,“ uvádza ďalej Zákonník práce.

Kto dostane od zamestnávateľa stravné lístky?
Nárok na stravné lístky má zamestnanec, ktorý pracuje na základe pracovnej zmluvy, alebo dohodár, ktorý v jeden deň vykonáva prácu dlhšie ako 4 hodiny. Nárok na stravné lístky máte aj v prípade, že máte skrátený úväzok, ale aj v tomto prípade musíte odpracovať v jeden deň najmenej 4 hodiny.

Zamestnávateľ môže svojmu zamestnancovi dať namiesto stravných lístkov aj peniaze. Vtedy však ide o finančný príspevok a viažu sa na neho určité podmienky. Ako uvádza Zákonník práce, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok len ak povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku, alebo ak zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení či v stravovacom zariadení inej spoločnosti , alebo ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom.

„Zamestnávateľ poskytne finančný príspevok na stravovanie aj zamestnancovi pri výkone domáckej práce alebo telepráce,“ uvádza Zákonník práce s tým, že tento finančný príspevok poskytne len vtedy, ak nevie zamestnancovi zabezpečiť stravovanie v stravovacom zariadení.

Súvisiace články

Brexit a ako sa zmení práca v Anglicku? Aký bude trh práce na Slovensku v roku 2020? Slovenské platy v roku 2019 - NESPOKOJNOSŤ S PLATMI Za koho platí odvody štát?

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >