Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Office manažér

PROPLUSCO spol.s r.o.

Ponuka práce

Dátum pridania: 18.2.2021

Práca

Hlavná pracovná náplň: 

 ADMINISTRATÍVA

- vytváranie rôznych tabuliek, napríklad evidencie objednávok, zmlúv, noriem, náradia,
  meradiel, lekárničiek a hasiacich prístrojov
- evidencia služobných vozidiel, kontrola platnosti poistenia a spotreby pohonných
  hmôt
- vedenie štatistík a reportov, tvorba ďalších záznamov podľa potrieb firmy
- administratívna podpora 
- celkový prehľad a starostlivosť o firemnú agendu a jej archiváciu

 ♦ RÉŽIA

- objednávanie kancelárskych potrieb
- nákup a prideľovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
- prideľovanie kľúčov, čipových kariet, mobilných telefónov a výpočtovej techniky
- podpora pri riešení IT problémov - nahlasovanie porúch informačných technológií, 
  vybavovanie servisných zásahov
- komplexná starostlivosť o chod kancelárie riaditeľa, udržiavanie poriadku, kontrola
  kvality externe dodávaných služieb

 INTERNÁ A EXTERNÁ KOMUNIKÁCIA

- spolupráca s bezpečnostným technikom, dodržiavanie BOZP a PO
- komunikácia s poistným agentom, spolupráca pri riešení poistných udalostí
- vybavovanie pracovných záležitostí mimo firmy 
- komunikácia s úradmi (napríklad vybavovanie potrebných oprávnení pre firmu)
- riešenie reklamácií s dodávateľmi alebo odberateľmi

 ODBORNÉ ČINNOSTI

- skladové hospodárstvo (príjemky, výdajky), preberanie, príprava a odosielanie
  tovarov
- vystavovanie cenových ponúk, dodacích listov, faktúr a upomienok
- objednávanie materiálu
- spracovávanie dochádzky zamestnancov a cestovných náhrad pre ekonomické a
  mzdové oddelenie
- príprava účtovných dokladov
- sledovanie a vybavovanie potrebných školení pre zamestnancov
- objednávanie a prideľovanie stravných lístkov
- zodpovednosť za pokladňu
- aktualizácia vnútropodnikových smerníc podľa platnej legislatívy a noriem
- spolupráca na projektoch vo firme
- zavádzanie a udržiavanie rôznych manažérskych systémov (napríklad kvalita,
  environment, bezpečnosť) a z toho vyplývajúce množstvo ďalších špecifických aktivít

 

Druh pracovného pomeru

plný úväzok

Požiadavky na zamestnanca

stredoškolské s maturitou
Anglický jazyk
Fakturácia
Personalistika
Pokladňa
Skladové hospodárstvo

Kategória

Ľudské zdroje a personalistika, Administratíva, Bankovníctvo, leasing a poisťovníctvo

Povolania

Administratívny pracovník, Office manažér, Back office špecialista, Manažér ľudských zdrojov

 

Pracovná ponuka už nie je aktuálna

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >