Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Senior EHS špecialista

INDEX NOSLUŠ s.r.o.

Ponuka práce

Dátum pridania: 24.4.2020

Práca

Vypracovanie, vedenie a udržiavanie vnútorných predpisov týkajúcich sa BOZP, OPP a OŽP v súlade so skutkovým stavom,
Zabezpečuje vstupné a opakované školenia zamestnancov z predpisov BOZP, OPP a OŽP,
Vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
Určovanie bezpečnostných a zdravotných rizík, ktoré súvisia s činnosťou spoločnosti a vypravovanie dokumentov na ochranu pred týmito rizikami
Vyšetrovanie príčin vzniku pracovných úrazov a chorôb z povolania a navrhovanie nápravných opatrení,
Posudzovanie vhodnosti navrhovaných OOPP pre zamestnancov,
Kontrola stavu pracovísk a dodržiavanie nastavených pravidiel BOZP vrátane kontroly, či zamestnanci nie sú pod vplyvom alkoholu, omamných látok, alebo psychotropných látok a kontroly dodržiavania zákazu fajčenia,
Zisťovanie a odstraňovanie potenciálnych rizík vzniku úrazov v spolupráci s vedúcimi zamestnancami,
Vykonávanie orientačných meraní faktorov pracovného prostredia pre interné účely,
Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarných poplachov,
Komunikácia s orgánmi štátnej správy
Zodpovednosť za správu interných predpisov , za nastavenie pravidiel v oblasti BOZP, OPP a OŽP, za výkon interných auditov,
Zodpovednosť za vedenie odpadového hospodárstva,
Zodpovednosť za pravidelné hlásenia do interného systému GHSI,
Zastavenie výrobnej činnosti na nevyhnutný čas v prípade zistenia porušenia pravidiel BOZP, OPP, alebo OŽP, ktoré by mohli spôsobiť pracovný úraz, ekologickú haváriu, alebo ohrozenie majetku požiarom,
Zabezpečuje, že systém manažérstva environmentu vyhovuje požiadavkám tejto medzinárodnej normy
Informovanie vrcholového manažmentu o výkonnosti systému manažérstva enviromentu, vrátane enviromentálneho správania,
Povinnosť dodržiavať a konať v súlade s legislatívnymi a internými požiadavkami v oblasti BOZP, ochrany pred požiarmi, ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva v rozsahu svojej funkcie a je kompetentný za podávanie návrhov nápravných opatrení,

 

Druh pracovného pomeru

hlavný

Požiadavky na zamestnanca

stredoškolské s maturitou

Kategória

Civilná ochrana a bezpečnosť

Povolania

Bezpečnostný technik

 

Pracovná ponuka už nie je aktuálna

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >