Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Špecialista bezpečnosti pracovných postupov

Západoslovenská energetika, a. s. (ZSE), Bratislava

Ponuka práce

Dátum pridania: 1.7.2020

Práca

• V oblasti kvality a dodržiavania pracovných postupov plánuje a vykonáva kontroly na realizovaných prácach priamo v teréne
• Dokumentuje a vyhodnocuje priebeh prác, vedie štatistiku z vykonaných kontrol, pravidelne ju vyhodnocuje, navrhuje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
• Na základe návrhov opatrení pripravuje úpravy postupov

• V oblasti BOZP plánuje a vykonáva kontroly dodržiavania BOZP na realizovaných prácach priamo v teréne
• Kontrolu vykonáva na požitie alkoholických nápojov, práce vo výškach, práce PPN NN a iné pracovné príkazy
• Vedie štatistiku z vykonaných kontrol, pravidelne ju vyhodnocuje, navrhuje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
• Komunikuje zistené nedostatky s priamym nadriadeným kontrolovaného zamestnanca, predkladá návrhy opatrení a termín na odstránenie zistených nedostatkov

• V oblasti koordinácie prác z hľadiska BOZP spolupracuje s vedúcim prác a posudzuje jej realizáciu
• Špecifikuje možné riziká pri realizácii práce a zakomponuje ich do plánovania realizácie prípadne do zmeny pracovných postupov
• Vytvára optimálne podmienky pre výkon prác pracovníkov z hľadiska organizácie práce a vzájomného pôsobenia pracovných činností uskutočňovaných na stavenisku

V oblasti interných školení:
• Školenie príkazov „B" v zmysle STN - vykonáva funkciu interného školiteľa a pripravuje školiace materiály a pomôcky
• Školenie pre práce vo výškach v zmysle platnej vyhlášky - vykonáva funkciu interného školiteľa praktickej časti školenia, pripravuje školiace materiály,
pracovné pomôcky a OOPP a vykonáva pravidelné revízie a kontroly OOPP proti pádu a evakuačných sád

 

Druh pracovného pomeru

hlavný

Požiadavky na zamestnanca

stredoškolské s maturitou
Microsoft Excel
Microsoft Outlook
Microsoft PowerPoint
Microsoft Word

Miesto práce

Bratislava

Kategória

Elektrotechnika a energetika, Civilná ochrana a bezpečnosť

Povolania

Elektrikár, Energetik, Obsluha energetických zariadení

 

Pracovná ponuka už nie je aktuálna

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >