Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Špecialista pre riadenie lokálnych operačných rizík pre oblasť a procesy platobných služieb, platobných kariet a klientskych účtov pre ČSOB Bratislava

Československá obchodná banka, a.s., Bratislava

Ponuka práce

Dátum pridania: 29.5.2020

Práca


*sledovať operačné riziká za oblasť/procesy platobných služieb, platobných kariet a klientských účtov.
*garantovať riadenie operačných rizík s ohľadom na end-to-end proces
*identifikovať možné dopady na činnosť organizačnej jednotky/banky a
*navrhovať ošetrenie operačných rizík buď prostredníctvom úpravy existujúcich postupov alebo vytvorením nových postupov
*analyzovať a robiť challenge zmien v rizikovom správaní organizačnej jednotky, navrhovať rizikové indikátory na jeho monitorovanie
*vyhodnocovať údaje v databázach škôd z operačného rizika
*koordinovať a vyhodnocovať hodnotenie a ošetrenie operačného rizika jednotlivých bankových procesov (tzv. risk self assessment - RSA)
*poskytovať stanovisko za nefinančné riziká vo svojej oblasti, pre potreby Výboru pre nové a existujúce produkty a pre potreby risk scanov
*vypracúvať návrh dopadovej analýzy a plánov kontinuity podnikania
*plniť funkciu business information security officera (BISC), poskytovať požadované informácie a spoluprácu organizačnej jednotke ICT
*zastávať rolu Compliance antény, poskytovať požadované informácie a spoluprácu organizačnej jednotke Compliance
*konzultovať stav riadenia operačných rizík s manažérom príslušného organizačného útvaru
*monitorovať plnenie akčných plánov z auditných odporúčaní a požiadaviek regulátora
*pripravovať prezentácie pre pracovníkov útvaru v oblasti operačných rizík, zvyšovať povedomie o kontrolách v oblasti riadenia rizík

 

Druh pracovného pomeru

hlavný

Požiadavky na zamestnanca

vysokoškolské II. stupňa

Miesto práce

Bratislava

Kategória

Bankovníctvo, leasing a poisťovníctvo

Povolania

Risk analytik

 

Pracovná ponuka už nie je aktuálna

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >