Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

vedúci potravinárskej výroby

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, Dunajská Streda

Ponuka práce

Dátum pridania: 14.6.2019

Práca

- zabezpečuje riadenie výrobnej činnosti pekárskej a lahôdkárskej výrobne 

- vypracováva koncepciu rozvoja potravinárskej výroby
- zabezpečuje inováciu výrobného programu, vypracovanie technicko – hospodárskych
noriem a laboratórne vyšetrenie vzoriek
- koordinuje nákup základných surovín, sleduje zmeny nákupných cien
- pri zmene nákupných cien vypracováva nové kalkulačné ceny a súčasne stanoví výrobné a
realizačné ceny finálnych výrobkov
- vykonáva prieskum cien a sortimentu u konkurenčných výrobcov
- kontroluje plnenie plánu výkonov, preveruje dodržiavanie normy spotreby materiálu
- vykoná opatrenia na zabezpečenie zrentabilnenia výrobnej činnosti
- organizuje plynulé a pravidelné zásobovanie prevádzkových jednotiek s výrobkami ĽVS
a pekárskej výrobni
- kontroluje dodržiavanie HACCP plánu v pekárskej a lahôdkárskej výrobni
- vykonáva kontrolu zásobovania na prevádzkových jednotkách
- zabezpečuje preberanie, načítanie a odovzdanie stravných lístkov z prevádzkových jednotiek
- zúčastňuje sa preceňovacích akcií nariadených vedením družstva
- na základe poverenia a pokynov vedúceho úseku vykonáva samostatne rôzne práce potrebné
k zabezpečeniu úloh obchodno - prevádzkového úseku, ktoré netvoria zvlášť špecifikovanú
samostatnú pracovnú činnosť
- vypracováva koncepciu marketingovej a komunikačnej podpory predaja výrobkov

vvv


vvv


- zabezpečuje riadenie výrobnej činnosti pekárskej a lahôdkárskej výrobne
- vypracováva koncepciu rozvoja potravinárskej výroby
- zabezpečuje inováciu výrobného programu, vypracovanie technicko – hospodárskych
noriem a laboratórne vyšetrenie vzoriek
- koordinuje nákup základných surovín, sleduje zmeny nákupných cien
- pri zmene nákupných cien vypracováva nové kalkulačné ceny a súčasne stanoví výrobné a
realizačné ceny finálnych výrobkov
- vykonáva prieskum cien a sortimentu u konkurenčných výrobcov
- kontroluje plnenie plánu výkonov, preveruje dodržiavanie normy spotreby materiálu
- vykoná opatrenia na zabezpečenie zrentabilnenia výrobnej činnosti
- organizuje plynulé a pravidelné zásobovanie prevádzkových jednotiek s výrobkami ĽVS
a pekárskej výrobni
- kontroluje dodržiavanie HACCP plánu v pekárskej a lahôdkárskej výrobni
- vykonáva kontrolu zásobovania na prevádzkových jednotkách
- zabezpečuje preberanie, načítanie a odovzdanie stravných lístkov z prevádzkových jednotiek
- zúčastňuje sa preceňovacích akcií nariadených vedením družstva
- na základe poverenia a pokynov vedúceho úseku vykonáva samostatne rôzne práce potrebné
k zabezpečeniu úloh obchodno - prevádzkového úseku, ktoré netvoria zvlášť špecifikovanú
samostatnú pracovnú činnosť
- vypracováva koncepciu marketingovej a komunikačnej podpory predaja výrobkov

- zabezpečuje riadenie výrobnej činnosti pekárskej a lahôdkárskej výrobne
- vypracováva koncepciu rozvoja potravinárskej výroby
- zabezpečuje inováciu výrobného programu, vypracovanie technicko – hospodárskych
noriem a laboratórne vyšetrenie vzoriek
- koordinuje nákup základných surovín, sleduje zmeny nákupných cien
- pri zmene nákupných cien vypracováva nové kalkulačné ceny a súčasne stanoví výrobné a
realizačné ceny finálnych výrobkov
- vykonáva prieskum cien a sortimentu u konkurenčných výrobcov
- kontroluje plnenie plánu výkonov, preveruje dodržiavanie normy spotreby materiálu
- vykoná opatrenia na zabezpečenie zrentabilnenia výrobnej činnosti
- organizuje plynulé a pravidelné zásobovanie prevádzkových jednotiek s výrobkami ĽVS
a pekárskej výrobni
- kontroluje dodržiavanie HACCP plánu v pekárskej a lahôdkárskej výrobni
- vykonáva kontrolu zásobovania na prevádzkových jednotkách
- zabezpečuje preberanie, načítanie a odovzdanie stravných lístkov z prevádzkových jednotiek
- zúčastňuje sa preceňovacích akcií nariadených vedením družstva
- na základe poverenia a pokynov vedúceho úseku vykonáva samostatne rôzne práce potrebné
k zabezpečeniu úloh obchodno - prevádzkového úseku, ktoré netvoria zvlášť špecifikovanú
samostatnú pracovnú činnosť
- vypracováva koncepciu marketingovej a komunikačnej podpory predaja výrobkov

vvv


vvv


- zabezpečuje riadenie výrobnej činnosti pekárskej a lahôdkárskej výrobne
- vypracováva koncepciu rozvoja potravinárskej výroby
- zabezpečuje inováciu výrobného programu, vypracovanie technicko – hospodárskych
noriem a laboratórne vyšetrenie vzoriek
- koordinuje nákup základných surovín, sleduje zmeny nákupných cien
- pri zmene nákupných cien vypracováva nové kalkulačné ceny a súčasne stanoví výrobné a
realizačné ceny finálnych výrobkov
- vykonáva prieskum cien a sortimentu u konkurenčných výrobcov
- kontroluje plnenie plánu výkonov, preveruje dodržiavanie normy spotreby materiálu
- vykoná opatrenia na zabezpečenie zrentabilnenia výrobnej činnosti
- organizuje plynulé a pravidelné zásobovanie prevádzkových jednotiek s výrobkami ĽVS
a pekárskej výrobni
- kontroluje dodržiavanie HACCP plánu v pekárskej a lahôdkárskej výrobni
- vykonáva kontrolu zásobovania na prevádzkových jednotkách
- zabezpečuje preberanie, načítanie a odovzdanie stravných lístkov z prevádzkových jednotiek
- zúčastňuje sa preceňovacích akcií nariadených vedením družstva
- na základe poverenia a pokynov vedúceho úseku vykonáva samostatne rôzne práce potrebné
k zabezpečeniu úloh obchodno - prevádzkového úseku, ktoré netvoria zvlášť špecifikovanú
samostatnú pracovnú činnosť
- vypracováva koncepciu marketingovej a komunikačnej podpory predaja výrobkov


vvv
vvv
- zabezpečuje riadenie výrobnej činnosti pekárskej a lahôdkárskej výrobne
- vypracováva koncepciu rozvoja potravinárskej výroby
- zabezpečuje inováciu výrobného programu, vypracovanie technicko – hospodárskych
noriem a laboratórne vyšetrenie vzoriek
- koordinuje nákup základných surovín, sleduje zmeny nákupných cien
- pri zmene nákupných cien vypracováva nové kalkulačné ceny a súčasne stanoví výrobné a
realizačné ceny finálnych výrobkov
- vykonáva prieskum cien a sortimentu u konkurenčných výrobcov
- kontroluje plnenie plánu výkonov, preveruje dodržiavanie normy spotreby materiálu
- vykoná opatrenia na zabezpečenie zrentabilnenia výrobnej činnosti
- organizuje plynulé a pravidelné zásobovanie prevádzkových jednotiek s výrobkami ĽVS
a pekárskej výrobni
- kontroluje dodržiavanie HACCP plánu v pekárskej a lahôdkárskej výrobni
- vykonáva kontrolu zásobovania na prevádzkových jednotkách
- zabezpečuje preberanie, načítanie a odovzdanie stravných lístkov z prevádzkových jednotiek
- zúčastňuje sa preceňovacích akcií nariadených vedením družstva
- na základe poverenia a pokynov vedúceho úseku vykonáva samostatne rôzne práce potrebné
k zabezpečeniu úloh obchodno - prevádzkového úseku, ktoré netvoria zvlášť špecifikovanú
samostatnú pracovnú činnosť
- vypracováva koncepciu marketingovej a komunikačnej podpory predaja výrobkov


- zabezpečuje riadenie výrobnej činnosti pekárskej a lahôdkárskej výrobne
- vypracováva koncepciu rozvoja potravinárskej výroby
- zabezpečuje inováciu výrobného programu, vypracovanie technicko – hospodárskych
noriem a laboratórne vyšetrenie vzoriek
- koordinuje nákup základných surovín, sleduje zmeny nákupných cien
- pri zmene nákupných cien vypracováva nové kalkulačné ceny a súčasne stanoví výrobné a
realizačné ceny finálnych výrobkov
- vykonáva prieskum cien a sortimentu u konkurenčných výrobcov
- kontroluje plnenie plánu výkonov, preveruje dodržiavanie normy spotreby materiálu
- vykoná opatrenia na zabezpečenie zrentabilnenia výrobnej činnosti
- organizuje plynulé a pravidelné zásobovanie prevádzkových jednotiek s výrobkami ĽVS
a pekárskej výrobni
- kontroluje dodržiavanie HACCP plánu v pekárskej a lahôdkárskej výrobni
- vykonáva kontrolu zásobovania na prevádzkových jednotkách
- zabezpečuje preberanie, načítanie a odovzdanie stravných lístkov z prevádzkových jednotiek
- zúčastňuje sa preceňovacích akcií nariadených vedením družstva
- na základe poverenia a pokynov vedúceho úseku vykonáva samostatne rôzne práce potrebné
k zabezpečeniu úloh obchodno - prevádzkového úseku, ktoré netvoria zvlášť špecifikovanú
samostatnú pracovnú činnosť
- vypracováva koncepciu marketingovej a komunikačnej podpory predaja výrobkov


- zabezpečuje riadenie výrobnej činnosti pekárskej a lahôdkárskej výrobne
- vypracováva koncepciu rozvoja potravinárskej výroby
- zabezpečuje inováciu výrobného programu, vypracovanie technicko – hospodárskych
noriem a laboratórne vyšetrenie vzoriek
- koordinuje nákup základných surovín, sleduje zmeny nákupných cien
- pri zmene nákupných cien vypracováva nové kalkulačné ceny a súčasne stanoví výrobné a
realizačné ceny finálnych výrobkov
- vykonáva prieskum cien a sortimentu u konkurenčných výrobcov
- kontroluje plnenie plánu výkonov, preveruje dodržiavanie normy spotreby materiálu
- vykoná opatrenia na zabezpečenie zrentabilnenia výrobnej činnosti
- organizuje plynulé a pravidelné zásobovanie prevádzkových jednotiek s výrobkami ĽVS
a pekárskej výrobni
- kontroluje dodržiavanie HACCP plánu v pekárskej a lahôdkárskej výrobni
- vykonáva kontrolu zásobovania na prevádzkových jednotkách
- zabezpečuje preberanie, načítanie a odovzdanie stravných lístkov z prevádzkových jednotiek
- zúčastňuje sa preceňovacích akcií nariadených vedením družstva
- na základe poverenia a pokynov vedúceho úseku vykonáva samostatne rôzne práce potrebné
k zabezpečeniu úloh obchodno - prevádzkového úseku, ktoré netvoria zvlášť špecifikovanú
samostatnú pracovnú činnosť
- vypracováva koncepciu marketingovej a komunikačnej podpory predaja výrobkov

vvv


vvv


- zabezpečuje riadenie výrobnej činnosti pekárskej a lahôdkárskej výrobne
- vypracováva koncepciu rozvoja potravinárskej výroby
- zabezpečuje inováciu výrobného programu, vypracovanie technicko – hospodárskych
noriem a laboratórne vyšetrenie vzoriek
- koordinuje nákup základných surovín, sleduje zmeny nákupných cien
- pri zmene nákupných cien vypracováva nové kalkulačné ceny a súčasne stanoví výrobné a
realizačné ceny finálnych výrobkov
- vykonáva prieskum cien a sortimentu u konkurenčných výrobcov
- kontroluje plnenie plánu výkonov, preveruje dodržiavanie normy spotreby materiálu
- vykoná opatrenia na zabezpečenie zrentabilnenia výrobnej činnosti
- organizuje plynulé a pravidelné zásobovanie prevádzkových jednotiek s výrobkami ĽVS
a pekárskej výrobni
- kontroluje dodržiavanie HACCP plánu v pekárskej a lahôdkárskej výrobni
- vykonáva kontrolu zásobovania na prevádzkových jednotkách
- zabezpečuje preberanie, načítanie a odovzdanie stravných lístkov z prevádzkových jednotiek
- zúčastňuje sa preceňovacích akcií nariadených vedením družstva
- na základe poverenia a pokynov vedúceho úseku vykonáva samostatne rôzne práce potrebné
k zabezpečeniu úloh obchodno - prevádzkového úseku, ktoré netvoria zvlášť špecifikovanú
samostatnú pracovnú činnosť
- vypracováva koncepciu marketingovej a komunikačnej podpory predaja výrobkov


vvv
vvv
- zabezpečuje riadenie výrobnej činnosti pekárskej a lahôdkárskej výrobne
- vypracováva koncepciu rozvoja potravinárskej výroby
- zabezpečuje inováciu výrobného programu, vypracovanie technicko – hospodárskych
noriem a laboratórne vyšetrenie vzoriek
- koordinuje nákup základných surovín, sleduje zmeny nákupných cien
- pri zmene nákupných cien vypracováva nové kalkulačné ceny a súčasne stanoví výrobné a
realizačné ceny finálnych výrobkov
- vykonáva prieskum cien a sortimentu u konkurenčných výrobcov
- kontroluje plnenie plánu výkonov, preveruje dodržiavanie normy spotreby materiálu
- vykoná opatrenia na zabezpečenie zrentabilnenia výrobnej činnosti
- organizuje plynulé a pravidelné zásobovanie prevádzkových jednotiek s výrobkami ĽVS
a pekárskej výrobni
- kontroluje dodržiavanie HACCP plánu v pekárskej a lahôdkárskej výrobni
- vykonáva kontrolu zásobovania na prevádzkových jednotkách
- zabezpečuje preberanie, načítanie a odovzdanie stravných lístkov z prevádzkových jednotiek
- zúčastňuje sa preceňovacích akcií nariadených vedením družstva
- na základe poverenia a pokynov vedúceho úseku vykonáva samostatne rôzne práce potrebné
k zabezpečeniu úloh obchodno - prevádzkového úseku, ktoré netvoria zvlášť špecifikovanú
samostatnú pracovnú činnosť
- vypracováva koncepciu marketingovej a komunikačnej podpory predaja výrobkov


- zabezpečuje riadenie výrobnej činnosti pekárskej a lahôdkárskej výrobne
- vypracováva koncepciu rozvoja potravinárskej výroby
- zabezpečuje inováciu výrobného programu, vypracovanie technicko – hospodárskych
noriem a laboratórne vyšetrenie vzoriek
- koordinuje nákup základných surovín, sleduje zmeny nákupných cien
- pri zmene nákupných cien vypracováva nové kalkulačné ceny a súčasne stanoví výrobné a
realizačné ceny finálnych výrobkov
- vykonáva prieskum cien a sortimentu u konkurenčných výrobcov
- kontroluje plnenie plánu výkonov, preveruje dodržiavanie normy spotreby materiálu
- vykoná opatrenia na zabezpečenie zrentabilnenia výrobnej činnosti
- organizuje plynulé a pravidelné zásobovanie prevádzkových jednotiek s výrobkami ĽVS
a pekárskej výrobni
- kontroluje dodržiavanie HACCP plánu v pekárskej a lahôdkárskej výrobni
- vykonáva kontrolu zásobovania na prevádzkových jednotkách
- zabezpečuje preberanie, načítanie a odovzdanie stravných lístkov z prevádzkových jednotiek
- zúčastňuje sa preceňovacích akcií nariadených vedením družstva
- na základe poverenia a pokynov vedúceho úseku vykonáva samostatne rôzne práce potrebné
k zabezpečeniu úloh obchodno - prevádzkového úseku, ktoré netvoria zvlášť špecifikovanú
samostatnú pracovnú činnosť
- vypracováva koncepciu marketingovej a komunikačnej podpory predaja výrobkov


vvv
vvv
- zabezpečuje riadenie výrobnej činnosti pekárskej a lahôdkárskej výrobne
- vypracováva koncepciu rozvoja potravinárskej výroby
- zabezpečuje inováciu výrobného programu, vypracovanie technicko – hospodárskych
noriem a laboratórne vyšetrenie vzoriek
- koordinuje nákup základných surovín, sleduje zmeny nákupných cien
- pri zmene nákupných cien vypracováva nové kalkulačné ceny a súčasne stanoví výrobné a
realizačné ceny finálnych výrobkov
- vykonáva prieskum cien a sortimentu u konkurenčných výrobcov
- kontroluje plnenie plánu výkonov, preveruje dodržiavanie normy spotreby materiálu
- vykoná opatrenia na zabezpečenie zrentabilnenia výrobnej činnosti
- organizuje plynulé a pravidelné zásobovanie prevádzkových jednotiek s výrobkami ĽVS
a pekárskej výrobni
- kontroluje dodržiavanie HACCP plánu v pekárskej a lahôdkárskej výrobni
- vykonáva kontrolu zásobovania na prevádzkových jednotkách
- zabezpečuje preberanie, načítanie a odovzdanie stravných lístkov z prevádzkových jednotiek
- zúčastňuje sa preceňovacích akcií nariadených vedením družstva
- na základe poverenia a pokynov vedúceho úseku vykonáva samostatne rôzne práce potrebné
k zabezpečeniu úloh obchodno - prevádzkového úseku, ktoré netvoria zvlášť špecifikovanú
samostatnú pracovnú činnosť
- vypracováva koncepciu marketingovej a komunikačnej podpory predaja výrobkov
vvv
vvv
- zabezpečuje riadenie výrobnej činnosti pekárskej a lahôdkárskej výrobne
- vypracováva koncepciu rozvoja potravinárskej výroby
- zabezpečuje inováciu výrobného programu, vypracovanie technicko – hospodárskych
noriem a laboratórne vyšetrenie vzoriek
- koordinuje nákup základných surovín, sleduje zmeny nákupných cien
- pri zmene nákupných cien vypracováva nové kalkulačné ceny a súčasne stanoví výrobné a
realizačné ceny finálnych výrobkov
- vykonáva prieskum cien a sortimentu u konkurenčných výrobcov
- kontroluje plnenie plánu výkonov, preveruje dodržiavanie normy spotreby materiálu
- vykoná opatrenia na zabezpečenie zrentabilnenia výrobnej činnosti
- organizuje plynulé a pravidelné zásobovanie prevádzkových jednotiek s výrobkami ĽVS
a pekárskej výrobni
- kontroluje dodržiavanie HACCP plánu v pekárskej a lahôdkárskej výrobni
- vykonáva kontrolu zásobovania na prevádzkových jednotkách
- zabezpečuje preberanie, načítanie a odovzdanie stravných lístkov z prevádzkových jednotiek
- zúčastňuje sa preceňovacích akcií nariadených vedením družstva
- na základe poverenia a pokynov vedúceho úseku vykonáva samostatne rôzne práce potrebné
k zabezpečeniu úloh obchodno - prevádzkového úseku, ktoré netvoria zvlášť špecifikovanú
samostatnú pracovnú činnosť
- vypracováva koncepciu marketingovej a komunikačnej podpory predaja výrobkov
- zabezpečuje riadenie výrobnej činnosti pekárskej a lahôdkárskej výrobne
- vypracováva koncepciu rozvoja potravinárskej výroby
- zabezpečuje inováciu výrobného programu, vypracovanie technicko – hospodárskych
noriem a laboratórne vyšetrenie vzoriek
- koordinuje nákup základných surovín, sleduje zmeny nákupných cien
- pri zmene nákupných cien vypracováva nové kalkulačné ceny a súčasne stanoví výrobné a
realizačné ceny finálnych výrobkov
- vykonáva prieskum cien a sortimentu u konkurenčných výrobcov
- kontroluje plnenie plánu výkonov, preveruje dodržiavanie normy spotreby materiálu
- vykoná opatrenia na zabezpečenie zrentabilnenia výrobnej činnosti
- organizuje plynulé a pravidelné zásobovanie prevádzkových jednotiek s výrobkami ĽVS
a pekárskej výrobni
- kontroluje dodržiavanie HACCP plánu v pekárskej a lahôdkárskej výrobni
- vykonáva kontrolu zásobovania na prevádzkových jednotkách
- zabezpečuje preberanie, načítanie a odovzdanie stravných lístkov z prevádzkových jednotiek
- zúčastňuje sa preceňovacích akcií nariadených vedením družstva
- na základe poverenia a pokynov vedúceho úseku vykonáva samostatne rôzne práce potrebné
k zabezpečeniu úloh obchodno - prevádzkového úseku, ktoré netvoria zvlášť špecifikovanú
samostatnú pracovnú činnosť
- vypracováva koncepciu marketingovej a komunikačnej podpory predaja výrobkov- zabezpečuje riadenie výrobnej činnosti pekárskej a lahôdkárskej výrobne
- vypracováva koncepciu rozvoja potravinárskej výroby
- zabezpečuje inováciu výrobného programu, vypracovanie technicko – hospodárskych
noriem a laboratórne vyšetrenie vzoriek
- koordinuje nákup základných surovín, sleduje zmeny nákupných cien
- pri zmene nákupných cien vypracováva nové kalkulačné ceny a súčasne stanoví výrobné a
realizačné ceny finálnych výrobkov
- vykonáva prieskum cien a sortimentu u konkurenčných výrobcov
- kontroluje plnenie plánu výkonov, preveruje dodržiavanie normy spotreby materiálu
- vykoná opatrenia na zabezpečenie zrentabilnenia výrobnej činnosti
- organizuje plynulé a pravidelné zásobovanie prevádzkových jednotiek s výrobkami ĽVS
a pekárskej výrobni
- kontroluje dodržiavanie HACCP plánu v pekárskej a lahôdkárskej výrobni
- vykonáva kontrolu zásobovania na prevádzkových jednotkách
- zabezpečuje preberanie, načítanie a odovzdanie stravných lístkov z prevádzkových jednotiek
- zúčastňuje sa preceňovacích akcií nariadených vedením družstva
- na základe poverenia a pokynov vedúceho úseku vykonáva samostatne rôzne práce potrebné
k zabezpečeniu úloh obchodno - prevádzkového úseku, ktoré netvoria zvlášť špecifikovanú
samostatnú pracovnú činnosť
- vypracováva koncepciu marketingovej a komunikačnej podpory predaja výrobkov- zabezpečuje riadenie výrobnej činnosti pekárskej a lahôdkárskej výrobne
- vypracováva koncepciu rozvoja potravinárskej výroby
- zabezpečuje inováciu výrobného programu, vypracovanie technicko – hospodárskych
noriem a laboratórne vyšetrenie vzoriek
- koordinuje nákup základných surovín, sleduje zmeny nákupných cien
- pri zmene nákupných cien vypracováva nové kalkulačné ceny a súčasne stanoví výrobné a
realizačné ceny finálnych výrobkov
- vykonáva prieskum cien a sortimentu u konkurenčných výrobcov
- kontroluje plnenie plánu výkonov, preveruje dodržiavanie normy spotreby materiálu
- vykoná opatrenia na zabezpečenie zrentabilnenia výrobnej činnosti
- organizuje plynulé a pravidelné zásobovanie prevádzkových jednotiek s výrobkami ĽVS
a pekárskej výrobni
- kontroluje dodržiavanie HACCP plánu v pekárskej a lahôdkárskej výrobni
- vykonáva kontrolu zásobovania na prevádzkových jednotkách
- zabezpečuje preberanie, načítanie a odovzdanie stravných lístkov z prevádzkových jednotiek
- zúčastňuje sa preceňovacích akcií nariadených vedením družstva
- na základe poverenia a pokynov vedúceho úseku vykonáva samostatne rôzne práce potrebné
k zabezpečeniu úloh obchodno - prevádzkového úseku, ktoré netvoria zvlášť špecifikovanú
samostatnú pracovnú činnosť
- vypracováva koncepciu marketingovej a komunikačnej podpory predaja výrobkov
 

Druh pracovného pomeru

hlavný

Požiadavky na zamestnanca

stredoškolské s maturitou

Miesto práce

Dunajská Streda

Kategória

Vrcholový manažment

Povolania

Vedúci výroby

 

Pracovná ponuka už nie je aktuálna

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >