Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Autorizovaný bezpečnostný technik (Nové Zámky)

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, Nové Zámky

Ponuka práce

Dátum pridania: 5.5.2021

Práca

- vypracováva a vedie dokumentáciu BOZP a PO,

- zabezpečuje školenia zamestnancov v oblasti BOZP a PO a sleduje ich termíny, 

- zisťuje riziká práce a podieľa sa na prijímaní opatrení na znižovanie možnosti vzniku pracovných úrazov a chorôb z povolania, 

- vyberá dodávateľa osobných ochranných pracovných prostriedkov a objednáva ich a sčasti vedie evidenciu pridelených OOPP,

- vykonáva kontroly, previerky a audity zaisťujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu, 

- sleduje zmeny legislatívy a následne aktualizuje vnútorné predpisy,

- zisťuje a analyzuje príčiny vzniku pracovných úrazov s návrhom na opatrenia vedúce k predchádzaniu vzniku podobných pracovných úrazov,

- vykonáva registráciu pracovných úrazov, komunikuje s príslušnými inštitúciami,

- zabezpečuje chod komisie bezpečnosti a zdravia,

- vykonáva preventívne protipožiarne prehliadky,

- upozorňuje na zistené nedostatky v oblasti BOZP a PO a navrhuje opatrenia na ich odstránenie, 

- zastupuje spoločnosť pri kontrolách a auditoch a zabezpečuje plnenie prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, 

- komunikuje a rieši úlohy spolu s pracovnou zdravotnou službou,

- plní ďalšie úlohy autorizovaného bezpečnostného technika a technika PO.

 

Druh pracovného pomeru

plný úväzok

Požiadavky na zamestnanca

vysokoškolské I. stupňa (bakalárske)

Miesto práce

Nové Zámky

Kategória

Civilná ochrana a bezpečnosť

Povolania

Bezpečnostný technik

 

Pracovná ponuka už nie je aktuálna

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >