Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

produkčný baletu

Štátne divadlo Košice, Košice

Ponuka práce

Dátum pridania: 26.7.2019

Práca

Organizovanie a koordinovanie umelecko-prevádzkových úloh súboru vrátane prípravy návrhov plánov umeleckej prevádzky.
- V rámci administratívy:
• zabezpečovanie sekretárskych prác pre riaditeľa baletu
• vybavovanie korešpondencie
• dohadovanie stretnutí
• vyhotovovanie zápisov z pracovných porád
• príprava krstných listov inscenácií a pod.
• príprava zmlúv podľa autorského zákona na základe návrhov riaditeľa baletu a v spolupráci s tajomníkmi jednotlivých umeleckých zložiek
• spracovanie týždenných a mesačných plánov z daných podkladov
• zabezpečovanie hosťujúcich umelcov na skúšky podľa denných plánov
• vedenie pravidelnej týždennej plánovacej porady s umeleckými pracovníkmi a následná koordinácia prevádzky baletu s technickými pracovníkmi
• aktualizácia informácií na webových stránkach týkajúca sa umeleckého súboru Baletu ŠDKE ako aj aktuálneho obsadenia
• príprava podkladov na výplatu platov, rolovaného a honorárov pre interných a externých zamestnancov
- V rámci organizácie:
• spolupráca s tajomníkmi, baletnými majstrami a tanečnými pedagógmi pri organizácií chodu prevádzky
• organizačné zabezpečovanie sprievodných (tzv. off-programových) podujatí baletu
• organizačné zabezpečovanie domácich a zahraničných zájazdov baletu
• dozorné služby pri predstaveniach
• účasť na plánovacích a prevádzkových poradách
• produkčné zabezpečovanie premiérového režimu inscenácií
• celková agenda spojená s požiadavkami na vstupenky, vydávanie služobných vstupeniek na baletné predstavenia
• zabezpečovanie a rozposielanie zadávacích listov
• produkčné zabezpečovanie explikácií, inscenačných, výrobných a odovzdávacích porád
- V rámci naštudovania novej inscenácie:
• príprava a distribúcia skúšobných plánov na základe podkladov z ročného plánu
• vytváranie prehľadu možných skúškových termínov hosťujúcich sólistov
• starostlivosť o hosťujúcich umelcov
• archivácia dokumentov týkajúcich sa nových inscenácií
• vytváranie a správa fotogalérie baletných predstavení
• vytváranie databázy hosťujúcich umelcov
• zodpovednosť za riadenie projektov od ich začiatku až do ukončenia
• kontrola dodržiavania harmonogramu prác a stanoveného rozpočtu

 

Druh pracovného pomeru

hlavný

Požiadavky na zamestnanca

stredoškolské s maturitou
Anglický jazyk
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
Microsoft Word

Miesto práce

Košice

Kategória

Umenie a kultúra

Povolania

Zamestnanec kultúrnej inštitúcie

 

Pracovná ponuka už nie je aktuálna

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >