Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Špecialista bezpečnosti pracovných postupov (m/ž)

Západoslovenská energetika, a. s. (ZSE), Nitra

Ponuka práce

Dátum pridania: 4.5.2023

Práca

V našej spoločnosti je bezpečnosť na 1. mieste, preto hľadáme špecialistu, ktorého úlohou bude:

V oblasti kvality a dodržiavania pracovných postupov :
• Plánovať a vykonávať kontroly na realizovaných prácach priamo v teréne
• Dokumentovať a vyhodnocovať priebeh prác, vedie štatistiku z vykonaných kontrol, navrhovať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
• Pripravovať úpravy postupov

V oblasti BOZP:
• Plánovať a vykonávať kontroly dodržiavania BOZP na realizovaných prácach priamo v teréne

• Komunikovať zistené nedostatky s priamym nadriadeným kontrolovaného zamestnanca, predkladať návrhy opatrení a termín na odstránenie zistených nedostatkov

V oblasti koordinácie prác z hľadiska BOZP:
• Spolupracovať s vedúcim prác a posudzovať jej realizáciu
• Špecifikovať možné riziká pri realizácii práce a zakomponovať ich do plánovania realizácie prípadne do zmeny pracovných postupov
• Vytvárať optimálne podmienky pre výkon prác pracovníkov z hľadiska organizácie práce a vzájomného pôsobenia pracovných činností uskutočňovaných na stavenisku

V oblasti interných školení:
• Školenie príkazov „B" v zmysle STN - vykonávať funkciu interného školiteľa a pripravovať školiace materiály a pomôcky
• Školenie pre práce vo výškach v zmysle platnej vyhlášky - vykonávať funkciu interného školiteľa praktickej časti školenia, pripravovať školiace materiály,
pracovné pomôcky a OOPP, vykonávať pravidelné revízie a kontroly OOPP proti pádu a evakuačných sád

 

Druh pracovného pomeru

plný úväzok

Požiadavky na zamestnanca

stredoškolské s maturitou
Microsoft Excel
Microsoft Outlook
Microsoft PowerPoint
Microsoft Word

Miesto práce

Nitra

Kategória

Elektrotechnika a energetika, Civilná ochrana a bezpečnosť

Povolania

Elektrikár, Elektrotechnický inžinier, Elektrotechnik, Energetik, Obsluha energetických zariadení, Revízny technik

 

Pracovná ponuka už nie je aktuálna

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >