Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Špecialista starostlivosti o prieseky

Západoslovenská energetika, a. s. (ZSE), Nitra

Ponuka práce

Dátum pridania: 28.4.2021

Práca

• Kontrolovať dodržiavanie metodických postupov, tvoriť pracovné postupy a koncepcie
• Spolupracovať s príslušnými útvarmi prevádzok, správ a iných kooperujúcich útvarov
• Riešiť a spolupracovať pri vybavovaní vstupov na pozemky, povolení v zmysle legislatívy k predmetu činnosti útvaru
• Podporovať tvorbu stratégie a metodiky starostlivosti o prieseky, výruby a orezy v súlade s platnou legislatívou SR a kontrolovať jej realizáciu
• Kontrolovať kvalitu vykonaných prác a dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov v náväznosti na príslušnú legislatívu v oblasti životného prostredia
• Spracovávať, aktualizovať a pripomienkovať pracovné postupy a riadiacu dokumentáciu v oblasti environmentu v súlade s legislatívou
• Posudzovať projektovú dokumentáciu – časti environmentu - nových, alebo rekonštruovaných stavieb vrátane účasti na kolaudáciách a kontrolných dňoch
• Pripomienkovať dodávateľské zmluvy v oblasti environmentu – výruby/orezy
• Poskytovať poradenstvo, školenie a vzdelávanie interných zamestnancov a dodávateľov v oblasti environmentu
• Vydávať vyjadrenia a stanoviská k činnostiam realizovaných skupinou ZSE a E.ON SK v oblasti environmentu – starostlivosť o prieseky
• Pripravovať články a rôzne materiály a akcie na podporu osvety a prevencie v oblasti environmentu v spolupráci s tímom komunikácie
• Spracovávať reporty v oblasti environmentu – starostlivosť o prieseky pre interné potreby skupiny ZSE a E.ON SK a pre potreby legislatívy (hlásenia, evidencie, správy...)
• Zabezpečovať administratívu a zastupovať spoločnosť pri správnych konaniach súvisiacich s povoleniami vyplývajúcimi z legislatívy v oblasti environmentu – starostlivosť o prieseky
• Zúčastňovať sa procesu likvidácie odpadov z orezov a výrubov z prevádzok skupiny ZSE a E.ON SK
• Riadiť šetrenia mimoriadnych udalostí a ekologických havárií v zmysle legislatívy a interných predpisov
• Konzultovať a koordinovať riešenia mimo vlastný útvar

 

Druh pracovného pomeru

plný úväzok

Požiadavky na zamestnanca

stredoškolské s maturitou
Anglický jazyk
Microsoft Excel
Microsoft Outlook
Microsoft PowerPoint

Miesto práce

Nitra

Kategória

Elektrotechnika a energetika, Manažment kvality

Povolania

Elektrotechnický inžinier, Plánovač kvality, Špecialista ISO, Technik

 

Pracovná ponuka už nie je aktuálna

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >