Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Vedúci odboru - odbor účtovníctva, financií a daní - Banská Bystrica

Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica

Ponuka práce

Dátum pridania: 6.9.2023

Práca

Odborný manažér je vysokokvalifikovaný zamestnanec, ktorý riadi zverený útvar a komplexne realizuje riadiace činnosti smerujúce k naplňovaniu strategických cieľov rozvoja spoločnosti. Riadenie, organizovanie a kontrola najzložitejších účtovných a daňových procesov vo zverenom útvare, plánovanie podnikateľských aktivít vo zverenom útvare a využitie ich kapacít, vedenie zamestnancov, prideľovanie úloh, motivovanie, hodnotenie zamestnancov, identifikácia a riešenie problémov, zabezpečenie efektívnosti hospodárenia zvereného útvaru a hodnotenie výkonnosti zamestnancov daného útvaru a zabezpečovanie ďalších personálnych činností, vedenie príslušnej technickej a prevádzkovej dokumentácie, vysoká miera zodpovednosti za škody a pod. Po odbornej stránke poskytuje výklad, konzultácie a interné metodické usmernenie v oblasti účtovných a daňových predpisov, metodicky riadi všetky účtovné procesy pri zavádzaní nových produktov, pripomienkuje obchodné zmluvy, vypracováva odborné stanoviská v rámci spoločnosti, odborné správy a stanoviská pre tretie subjekty, ekonomické analýzy, dohliada na spracovanie mesačnej a ročnej závierky ako aj konsolidovanej ročnej účtovnej závierky, riadi peňažné toky spoločnosti (vypracovanie a vyhodnotenie plánu peňažných tokov, zabezpečenie dostatočnej peňažnej hotovosti), vyhodnocuje ďalšie plány ako súčasť podnikateľského plánu, plán úverového zaťaženia, vypracováva účtovný rozvrh vrátane jeho zmien, dohliada na vypracovanie daňových priznaní (daň z príjmu, DPH, cestná daň, daň z nehnuteľností), koordinuje a dohliada na činnosti súvisiace s vykonaním externého auditu spoločnosti, spolupracuje s bankami, a pod.
Aktívne sa podiela na projektových a rozvojových aktivitách spoločnosti.

 

Druh pracovného pomeru

plný úväzok

Požiadavky na zamestnanca

vysokoškolské II. stupňa

Miesto práce

Banská Bystrica

Kategória

Ekonomika, financie, účtovníctvo, Vrcholový manažment

Povolania

Ekonóm, Finančný manažér

 

Pracovná ponuka už nie je aktuálna

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >