Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Zmenový Majster

IAC Group (Slovakia) s.r.o., Malacky

Ponuka práce

Dátum pridania: 29.11.2021

Práca

Samostatne organizuje svoju prácu tak, aby v čo najväčšej miere prispieval k rozvoju spoločnosti IAC Group.
Pracovné úlohy vyplývajú z pracovného zadelenia a organizačnej štruktúry a sú spresnené nadriadeným.
Jedná sa najmä:
 organizuje, koordinuje, kontroluje a hodnotí prácu podriadených na pridelenom úseku tak, aby boli splnené kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky
 riadi a zodpovedá za výsledky IPS
 riadi tréningový proces podriadených
 podieľa sa na analyzovaní reklamácií, auditov a školení svojich podriadených
 zodpovedá za výrobu dielov ktoré su v pláne výroby
 zabezpečuje tok informácií medzi jednotlivými zmenami
 aktívne sa zapája na Kaizen projektoch a 5S na pracovisku
 spracováva dochádzky svojich podriadených zamestnancov
 aktívne motivuje a pomáha svojím podriadeným pracovníkom k ich uspešnému zlepšovaciemu návrhu a zavedeniu zlepšovacích návrhov
 stanovuje a informuje svojích podriadených o všetkých cieľoch na danom pracovisku
 vykonáva podľa potreby i ďalšie práce podľa pokynov nadriadených v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve
 riadi sa platnými smernicami
 podľa potrieb spolupracuje s inými oddeleniami
 zodpovedá za plnenie pracovných úloh určeným nadriadeným. Plní pracovné úlohy na základe príkazu nadriadeného pracovníka
 zodpovedá za plnenie úloh súvisiace s výrobou. Vykonáva priebežné kontroly kvality a identifikuje výrobky v súlade so zásadami prijatej politiky kvality.
 stará sa o pracovné stroje na svojom pracovisku a pracovné pomôcky
 spolupracuje s nadriadeným na plnení výrobných plánov,plnenie vyrobných reportov
 dodržuje výrobné predpisy a smernice, pracovné postupy a technologické postupy. Informuje nadriadeného o nekvalitnej výrobe, závadách na strojoch alebo ich odstaveniu a navrhuje riešenie
 zodpovedá, udržuje a koordinuje doržiavanie poriadku na pracovisku podla štandartou
5S – housekeeping
 podla požiadaviek nadriadeného vykonáva aj iné práce, ktoré nesúvisia s jeho pracovnou činnostou
 kontroluje doržiavanie BOZP na dannom úseku
 riadi a koordinuje team operátorov
 je povinný dodržiavať právne a ostatné predpisy, ktoré sa vztahujú k jeho práci (BOZP,PO ŽP)
 je povinný vytvárať priaznivé pracovné podmienky a zabezpečovať dodržiavanie vnútorných predpisov, prémiový poriadok a procovný poriadok.
 spolu s nadriadeným prideluje a kontorluje zaradenie operátorov do tried (A,B,C,D,E,F)
 v prípade neprítomnosti nadriadeného ho plnohodnotne zastupuje
 zodpovedá za včasné dodávky zákazníkom podľa požiadavky LOG

 

Druh pracovného pomeru

plný úväzok

Požiadavky na zamestnanca

stredoškolské s maturitou
Anglický jazyk
Microsoft Excel
Microsoft Outlook

Miesto práce

Malacky

Kategória

Strojárstvo, technika a rozvoj

Povolania

Majster výroby

 

Pracovná ponuka už nie je aktuálna

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >