Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Návrat do práce po materskej dovolenke: Aké sú povinnosti zamestnávateľa i tie vaše

Pridané 10. 02. 2016 Autor Katarína

Plánuje návrat do práce po skončení materskej či rodičovskej dovolenky, ale neviete, aké máte povinnosti vy a váš zamestnávateľ? Povieme vám, čo hovorí zákon.

Najprv si povedzme, že materská dovolenka trvá 34 týždňov. Osamelej žene patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, patrí materská dovolenka v trvaní 43 týždňov. V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj mužovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa o dieťa stará. Odchod na materskú musíte oznámiť zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac pred predpokladaným dňom nástupu na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku. Rovnako musíte písomne oznámiť aj predpokladaný deň ich prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej a rodičovskej dovolenky.
Takže pokiaľ sa chcete vrátiť do práce, musíte to zamestnávateľovi oznámiť písomne mesiac vopred.

Dostanem pôvodné miesto?
Zákon hovorí, že ak sa vrátite do práce po skončení materskej či rodičovskej dovolenky, zamestnávateľ je povinný zaradiť vás na pôvodnú prácu a pracovisko. Avšak ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť vás na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve.
„Zamestnávateľ je povinný zaradiť zamestnankyňu a zamestnanca za podmienok, ktoré pre nich nebudú menej priaznivé ako podmienky, ktoré mali v čase, keď nastúpili na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku podľa § 166 ods. 1, a zamestnankyňa a zamestnanec majú právo na prospech z každého zlepšenia pracovných podmienok, na ktoré by mali právo, ak by nenastúpili na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku podľa § 166 ods. 1,“ uvádza Zákonník práce.

Čo ak je pôvodné miesto zrušené?
Ak bolo vaše miesto vo firme zrušené, alebo ak vám zamestnávateľ ponúkne iné miesto, ktoré odmietnete, môže s vami zamestnávateľ skončiť pracovný pomer výpoveďou z organizačných dôvodov, podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. Stanete sa nadbytočnou.

Ak by zamestnávateľ chcel skončiť s vami pracovný pomer inak, tak jedine dohodou. „Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom,“ uvádza Zákonník práce.

Nevyčerpaná dovolenka
Ak si nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie materskej alebo rodičovskej dovolenky ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku vám zamestnávateľ poskytne po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky.

Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru. Ak teda dostanete po návrate do práce po materskej či rodičovskej dovolenke výpoveď, nevyčerpanú dovolenku budete čerpať počas výpovednej doby. V prípade, že skončíte pracovný pomer dohodou, bez výpovednej doby, nevyčerpanú dovolenku vám zamestnávateľ preplatí.

Súvisiace články

Slovákov trápia nádorové ochorenia, ktoré ich najčastejšie dostávajú na invalidný dôchodok Budúce mamičky pozor. Aké všetky úrady musíte po narodení dieťaťa navštíviť Povolania, vďaka ktorým si privyrobíte aj na materskej Páni, robíte doma po výplate „stojku“?

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >