Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Viete, ktoré zákony sa týkajú práce?

Pridané 25. 10. 2016 Autor Katarína

Pokiaľ si potrebujete overiť niektoré skutočnosti týkajúce sa práce, pozriete si zákon. Ale ktoré všetky zákony hovoria o práci?

Zákonník práce
Zákonník práce by si mal prečítať každý, pretože upravuje práva a povinnosti ako zamestnancov, tak aj zamestnávateľov. Dočítate sa v ňom napríklad to, na koľko dovolenky máte nárok, či máte nárok na stravné lístky, akou formou vám môže dať zamestnávateľ výpoveď, alebo ako môžete dať výpoveď vy.

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Už z názvu zákona vyplýva, že hovorí najmä o BOZP – bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Nájdete v ňom ale napríklad aj to, či máte nárok na rekondičný pobyt, alebo info o bezpečnosti stavieb, pracovných priestorov, prostriedkov či pracovných postupov.

Zákon o minimálnej mzde
V tomto zákone sa hovorí o výške minimálnej mzdy, doplatku k minimálnej mzde, výpočte či kritériách na úpravu sumy minimálnej mzdy.

Zákon o dani z príjmov
Či už ste fyzická alebo právnická osoba, Zákon o dani z príjmov by ste si mali prečítať. Dozviete sa v ňom napríklad o príjmoch zo závislej činnosti, o príjmoch z podnikania, ale aj o tom, ktoré príjmy sú oslobodené od dane.

Zákon o nelegálnom zamestnávaní
Tento zákon sa týka nielen zamestnávateľov, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať, ale aj zamestnancov. Píše sa v ňom nielen o nelegálnom zamestnávaní, ale aj nelegálnej práci a kontrolných orgánoch.

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme
Tento zákon hovorí o zamestnancoch v obciach či vyšších územných celkoch, majetkovom priznaní týchto osôb, odstupnom či odchodnom.

Občiansky zákonník
Tento zákon hovorí o občianskoprávnych vzťahoch – o ochrane osobnosti, úžere...

Pokiaľ ste zamestnanec či zamestnávateľ, týkajú sa vás aj tieto zákony:
- Zákon o cestovných náhradách
- Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
- Zákon o službách zamestnanosti
- Zákon o sociálnom poistení
- Zákon o zdravotnom poistení
- Zákon o štátnej službe
- Zákon o živnostenskom podnikaní
- Zákon o rodičovskom príspevku
- Zákon o cestovných náhradách

Súvisiace články

Brexit a ako sa zmení práca v Anglicku? Aký bude trh práce na Slovensku v roku 2020? Slovenské platy v roku 2019 - NESPOKOJNOSŤ S PLATMI Za koho platí odvody štát?

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >