Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Školník

Náplň práce

Školník zabezpečuje poriadok, čistotu, drobné opravy a údržbu v objekte školy a priľahlých priestoroch. Dohliada na upratovacie činnosti spojené s udržiavaním čistoty a poriadku, prípadne ak ide o menšie rozsah, tak je vykonáva sám. Na drobné stavebné a údržbárske práce najíma odborných pracovníkov, prípadne tieto práce tiež vykonáva sám.

Ďalej dohliada na bezpečnostné opatrenia, kontroluje dodržiavanie domového poriadku a ďalších predpisov. Podľa dohodnutých pravidiel zabezpečuje odomykanie a zamykanie celého objektu, prípadne spolupracuje a koordinuje svoje kroky s bezpečnostnou službou. Obsluhuje vykurovanie vrátane manipulácie s palivami, objednáva revízie, údržbárske a opravárske práce u odborných firiem a následne preberá ich výsledky.

Uprednostňovaná úroveň vzdelania

SŠ, SOU, SŠ s maturitou

Ponuky práce

produkčný baletu

Štátne divadlo Košice, 26.7.2019
Košice

Brigáda

Dobšinského svet, 12.6.2019
Banská Bystrica

Zobraziť všetky pracovné ponuky >

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >