Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Vedúci mechanickej údržby

INDEX NOSLUŠ s.r.o.

Ponuka práce

Dátum pridania: 19.2.2020

Práca

- zabezpečenie bezporuchového chodu strojno-technologického zariadenia, plánovanie a riadenie mechanickej údržby v závodoch biopalivového holdingu (BH) v súlade s výrobnými plánmi,
- koordinácia a plánovanie nákupu mechanických ND BH
- koordinácia činností externých dodávateľov a podriadených zamestnancov,
- kontrola dodržiavania technologickej, technickej a pracovnej disciplíny, ako aj zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnej ochrany, hygieny a sanitácie,

- Organizovanie prác jemu podriadených pracovníkov
- Príprava a predkladanie podkladov pre ročné plány mechanickej údržby v súlade s výrobnými plánmi
- Sledovanie mesačného stavu čerpania nákladov na údržbu jednotlivých prevádzok BH
- Koordinácia prác externých dodávateľov servisných služieb
- Rieši a zabezpečuje technické zmeny vo výrobe na základe podnetov zodpovedných pracovníkov
- Predkladanie podkladov a nových návrhov na investičné akcie, podľa požiadaviek výroby, zabezpečuje realizáciu jemu pridelených
- Zabezpečenie opakovaného optimálneho výberu dodávateľov ND a prác po technickej stránke
- Zabezpečenie plánovania a vykonávania preventívnej údržby
- Zabezpečenie a plnenie úloh podľa dispozícií priameho nadriadeného
- Podávať návrhy na nápravné a preventívne opatrenia k zisteným odchýlkam od systému manažérstva kvality
- Zabezpečuje dodržiavanie kvalitatívnych a kvantitatívnych požiadaviek pri nákupe a preberaní a skladovaní ND a materiálov
- Pripravuje podklady a zadáva dáta a údaje do softwéru riadenia údržby a využíva funkcionalitu účtovného a údržbového programu pre riadenie údržby

 

Druh pracovného pomeru

hlavný

Požiadavky na zamestnanca

vysokoškolské I. stupňa (bakalárske)

Kategória

Výroba, Elektrotechnika a energetika

Povolania

Inžinier údržby

 

Pracovná ponuka už nie je aktuálna

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >