Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Uvažujete o práci v Rakúsku?

Pridané 04. 02. 2020 Autor Lenka

Rakúsko od 1.1.2011 umožňuje zamestnávanie Slovákov na svojom území. Podľa štatistík sa uvádza, že aktuálne pracuje viac ako 50 tisíc slovákov v Rakúsku, prevážne v oblasti zdravotníctva a opatrovateľstva, službách, na stavbách a v IT oblasti. 

Ak začiatkom nového roku uvažujete o hľadaní práce v Rakúsku, prečítajte si aký je aktuálny vývoj na trhu práce v Rakúsku. 

Priemerná mzda:

Väčšina slovákov vyhľadáva prácu v Rakúsku kôli vyšším mzdám. V Rakúsku je približne 4,5 milióna zamestnaných osôb (bez učňov) a dosiahli v roku 2019 priemerný hrubý ročný príjem 28 459 EUR. Priemerný príjem žien, ktorý dosiahol 21 996 EUR, bol iba 63,3% z príjmu mužov (34 730 EUR), pričom ženy častejšie pracovali na čiastočný úväzok. 

Pri rozdelení na skupiny zamestnancov sa okrem pomerov zamestnancov na čiastočný úväzok musia zohľadniť aj ďalšie štrukturálne rozdiely: najmä nerovnaké proporcie medziročného zamestnania, ako aj rozdielna kvalifikácia a veková štruktúra. Napríklad štátni zamestnanci sú výrazne starší, majú vyššiu úroveň odbornej prípravy a ťažko pracujú na čiastočný úväzok. Ak sú skupiny zamestnancov zoradené podľa priemerného hrubého ročného príjmu, sú na prvom mieste muži (58 163 EUR), za nimi nasledujú úradníčky (56 094 EUR), muži (46 622 EUR) a muži (40 598 EUR). Zmluvné zamestnankyne (31 706 EUR), zamestnankyne (27 163 EUR) a zamestnankyne (24 554 EUR) zarábajú výrazne menej, ženy vzadu (12 124 EUR). Ak sa pozriete na najlepšie zárobky (najvyššie decile), zamestnanci mužského pohlavia boli na 97 329 eurách, pred mužskými úradníkmi na 96 377 eurách, najvýkonnejšie úradníčky žien zostali výrazne pod 83 812 eurami.

V porovnaní s rokom 2018 bol nárast priemerného príjmu najvyšší medzi zamestnancami a pracovníkmi (každý 2,8%), nasledované zmluvní zamestnanci (2,5%). Úradníci mali najnižšie miery rastu na 2,2%.

13 a 14 plat:

Vo väčšine rakúskych firiem dostáva zamestnanec každoročne navyše 13. a 14. plat.

Dôchodok:

Každý, kto žije, alebo pracuje v Rakúsku a platí odvody do rakúskeho sociálneho systému, má po splnení istých podmienok nárok na rakúsky dôchodok. Na starobný dôchodok majú nárok muži po dovŕšení 65. roku života a ženy po dovŕšení 60. roku života. Rakúsky starobný dôchodok sa vypočítava na základe doby poistenia a výšky príjmov v Rakúsku. Na získanie nároku na starobný dôchodok vyplácaný rakúskou sociálnou poisťovňou, musí byť splnená podmienka minimálnej doby poistenia v rakúskej sociálnej poisťovni v dĺžke aspoň 180 mesiacov.

Ak ste v Rakúsku pracovali menej ako 180, ale dlhšie ako 12 mesiacov, počas ktorých ste boli zákonne poistený a mali ste príjem vyšší ako je zákonom stanovená hranica drobného príjmu (v roku 2016 to je 415,72 mesačne), potom máte nárok na vyplácanie pomernej časti dôchodku z Rakúska a to v štáte vášho trvalého bydliska v čase odchodu do dôchodku.Pri zamestnaní kratšom ako 12 mesiacov preberá ma seba povinnosť vyplácania dôchodku za toto obdobie krajina, v ktorej ste v čase odchodu do dôchodku boli poistený najdlhšie.

Aktuálne pracovné ponuky nájdete na http://www.povolania.sk/praca/

Súvisiace články

Strategické kroky: Ako si zabezpečiť prácu snov s vyšším platom 10 osvedčených spôsobov, ako si vyjednať lepší plat Náplň práce a bežný deň v živote veterinárneho lekára Ako si privyrobiť? Praktické tipy ako si privyrobiť popri práci alebo škole.

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >