Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Lekár špecialista

Náplň práce

Lekári špecialisti (Anesteziológ, Kardiológ, Lekár špecialista urgentnej medicíny, Gynekológ, Pôrodník, Oftalmológ, Pediater, Patológ, Lekár preventívnej zdravotnej starostlivosti, Psychiater, Rádiológ, Lekár v špecializačnej príprave, Internista, Chirurg) diagnostikujú, liečia a predchádzajú ochoreniam, chorobám, zraneniam a ďalším telesným a psychickým poruchám u ľudí použitím špecializovaných vyšetrení, diagnostických, lekárskych, chirurgických, fyzických a psychiatrických techník prostredníctvom uplatňovania zásad a postupov modernej medicíny. Špecializujú sa na určité druhy ochorení, typy pacientov alebo metódy liečby a môžu poskytovať lekárske vzdelávanie a realizovať výskum v oblasti svojej zvolenej špecializácie.

Vykonávané pracovné činnosti

(a) vykonávanie vyšetrení pacientov a rozhovorov s nimi a ich rodinami s cieľom zistiť ich zdravotný stav;
(b) zvažovanie lekárskych informácií poskytnutých lekárom alebo iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti;
(c) požadovanie špecializovaných diagnostických testov s cieľom určiť povahu porúch alebo ochorení;
(d) predpisovanie, vykonávanie a monitorovanie reakcií pacientov na liečbu, lieky, anestetiká, psychoterapiu, liečebné rehabilitačné programy a iné preventívne a liečebné opatrenia;
(e) vykonávanie všeobecných alebo špecializovaných chirurgických zákrokov;
(f) riešenie komplikácií pred, počas a po pôrode;
(g) vedenie záznamov o zdravotnom stave pacientov a vzájomná výmena informácií s ďalšími zdravotníckymi pracovníkmi pre potrebu komplexnej zdravotnej starostlivosti;
(h) podávanie správ o narodeniach, úmrtiach a závažných ochoreniach úradom, aby boli splnené zákonné a profesijné požiadavky;
(i) poskytovanie informácií pacientom a rodinám o preventívnych opatreniach, liečbe a starostlivosti pri konkrétnych chorobách;
(j) vykonávanie pitiev na určenie príčiny smrti;
(k) výskum v oblasti konkrétnych chorôb a porúch zdravia u ľudí a metód ich prevencie alebo liečby a šírenie zistení výskumu napríklad prostredníctvom vedeckých správ;
(l) plánovanie a účasť na programoch zameraných na predchádzanie vzniku a šírenia konkrétnych chorôb.

Ponuky práce

Zobraziť všetky pracovné ponuky >

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >