Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Špecialista - technik BOZP pre holding PPA CONTROLL

PPA CONTROLL, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, Slovensko

Ponuka práce

Dátum pridania: 3.1.2024

Práca

- zabezpečovanie plnenia legislatívnych požiadaviek v Skupine PPA CONTROLL,

- stanovenie bezpečnostných pravidiel a pokynov súvisiacich s vykonávanými činnosťami na jednotlivých útvaroch a pracoviskách spoločností Skupiny PPA CONTROLL,

- metodické usmerňovanie pracovníkov,

- zisťovanie, posudzovanie a hodnotenie nebezpečenstiev, rizík a ohrození, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť na pracoviskách a v rámci pracovnej skupiny,

- zisťovanie, posudzovanie a hodnotenie zdrojov a príčin vzniku pracovných úrazov, iných úrazov, chorôb z povolania, nebezpečných udalostí a závažných priemyselných havárií,

- vypracovávanie internej a externej dokumentácie v oblasti BOZP a PO, vedenie príslušných záznamov,

- komunikáciu so štátnymi orgánmi,

- vykonávanie výchovy a vzdelávania pracovníkov,

- kontrolovanie stavu pracovísk, dodržiavanie bezpečnostných požiadaviek (predpisov, pravidiel, smerníc, a pod.), prideľovania a používania OOPP, vykonávania preventívnych lekárskych prehliadok, dodržiavania podmienok odbornej spôsobilosti na prácu, funkcie a spoľahlivosti ochranných, zabezpečovacích a havarijných systémov,

- predkladanie informácií o stave a vývoji BOZP a PO na pracoviskách, rozborov a analýz zamestnávateľovi.

 

Druh pracovného pomeru

plný úväzok

Požiadavky na zamestnanca

vysokoškolské II. stupňa
Anglický jazyk
Microsoft Excel
Microsoft Outlook
Microsoft Word

Miesto práce

Vajnorská 137, Bratislava, Slovensko

Kategória

Civilná ochrana a bezpečnosť

Povolania

Bezpečnostný technik, Technik

 

Mám záujem o ponuku

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >