Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Technik BOZP a PO (Ref. č.: 115-25-43394)

Grafton Slovakia s.r.o., Žilina

Ponuka práce

Dátum pridania: 14.3.2024

Práca

- Zodpovednosť za implementáciu požiadaviek Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), Požiarnej ochrany (PO), Ochrany životného prostredia (OŽP) do všetkých aktivít a procesov spoločnosti
- Koordinácia a metodické riadenie procesov v oblastiach BOZP, PO a OŽP a ich neustále zlepšovanie
- Riadenie a koordinovanie, zavádzanie, dodržiavanie systémov manažérstva životného prostredia a bezpečnosti práce podľa noriem EN ISO 14001, ISO 45001
- Zabezpečenie auditov v súlade s ISO 14001, ISO 45001, ako aj s internými normami
- Vytváranie a implementácia dlhodobej bezpečnostnej stratégie a politiky organizácie zameranej na minimalizáciu pracovných úrazov a ochranu zdravia zamestnancov,
- Vykonávanie interných auditov zameraných na dodržiavanie a implementáciu požiadaviek a identifikáciu potenciálneho zlepšenia
- Spracovanie interných predpisov v oblasti BOZP, PO a OŽP
- Organizovanie a zabezpečenie vykonania pravidelných predpísaných školení zamestnancov
- Riadenie bezpečnostných incidentov: evidencia, riadenie a vyšetrovanie pracovných úrazov a incidentov, vyhodnocovanie príčin a vypracovanie opatrení na prevenciu opakovania podobných situácií
- Spolupráca a komunikácia s príslušnými orgánmi dozoru, vrátane poskytovania informácií a spolupráce pri inšpekciách a kontrolách
- Rozvoj bezpečnostnej kultúry v organizácii, motivovanie zamestnancov k dodržiavaniu bezpečnostných pravidiel a podpora participácie v bezpečnostných iniciatívach.

 

Druh pracovného pomeru

plný úväzok

Požiadavky na zamestnanca

stredoškolské s maturitou

Miesto práce

Žilina

Kategória

Civilná ochrana a bezpečnosť

Povolania

Bezpečnostný technik

 

Pracovná ponuka už nie je aktuálna

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >