Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Zákonník práce

Zákonník práce 2013 - Súvislosti a zmeny zákonov

Na základe uzákonenia nového Zákonníka práce, platného k 1.1.2013 dochádza k zmenám v súvislostiach a upravuje zákon je vykonávaný, je menený, nepriamo ruší, ruší a mení  

Zákonník práce 2013 - Prechodné a záverečné ustanovenia (§ 251 – § 256)

Prechodné a záverečné ustanovenia Zákonníka práce 2013 definované v paragrafoch § 251 – § 256  

Zákonník práce 2013 - Kolektívne pracovnoprávne vzťahy (§ 229 – § 250a)

Definícia kolektívnych pracovno právnych vzťahov podľa aktuálneho Zákonníka práce, ktoré sú obsiahnuté v paragrafoch § 229 – § 250a  

Zákonník práce 2013 - Dohody o prácach (§ 223 – § 228a)

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa definície Zákonníka práce zahrnutých v paragrafoch § 223 – § 228a  

Zákonník práce 2013 - Náhrada škody (§ 177 – § 222)

Náhrada škody definovaná podľa Zákonníka práce podľa paragrafov § 177 – § 222  

Zakonník práce 2013 - Sociálna politika zamestnávateľa (§ 151 – § 176)

Sociálna politika zamestnávateľa definovaná Zákonníkom práce podľa paragrafov § 151 – § 176  

Zakonník práce 2013 - Ochrana práce (§ 146 – § 150)

Ochrana práce, ktorá je definovaná v Zákonníku práce podľa paragrafov § 146 – § 150  

Zakonník práce 2013 - Prekážky v práci (§ 136 – § 145)

Definícia prekážok práce podľa aktuálneho Zákonníka párace, ktorá je obsiahnutá v paragrafoch § 136 – § 145  

Zákonník práce 2013 - Mzda a priemerný zárobok (§ 118 – § 135)

Definovanie mzdy a priemerného zárobku podľa platného Zákonníka práce v paragrafoch § 118 – § 135  

Zákonník práce 2013 - Pracovný čas a doba odpočinku (§ 85 – § 117)

Definovanie pracovného času a zákonnej doby odpočinku podľa Zákonníka práce v paragrafoch § 85 – § 117  

< novšie články
1 | 2
staršie články >

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >