Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Choroby z povolania. Aké to sú a na čo máte nárok

Pridané 20. 04. 2016 Autor Katarína

Choroby z povolania sa najviac vyskytujú v priemyselnom sektore. Je to najmä z dôvodu dlhodobého zaťaženia organizmu, rúk, chrbta, ale aj hluk, prach či používanie rôznych chemikálií.

Najprv si však povedzme, ako definuje chorobu z povolania Sociálna poisťovňa: „Choroba z povolania podľa § 8 ods. 2 zákona, je choroba uznaná príslušným zdravotníckym zariadením, zaradená do zoznamu chorôb z povolania, ak vznikla:

a.) zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh, alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh alebo služobných úloh,
b) fyzickej osobe uvedenej v § 17 ods. 2 zákona pri činnostiach uvedených v tomto ustanovení alebo v priamej súvislosti s týmito činnosťami.“

Zoznam chorôb z povolania obsahuje 47 druhov chorôb, napríklad: chorobu zaprášenia pľúc azbestovým prachom (azbestóza), chorobu zo sírouhlíka, chorobu z halogenizovaných uhľovodíkov či rakovinu kože vzniknutú pri výrobe, spracovaní, používaní, doprave škodlivín
vyvolávajúcich rakovinu kože.

Avšak pozor: „choroba z povolania je aj choroba, ktorá bola zistená pred jej zaradením do zoznamu chorôb z povolania, najviac tri roky pred dňom jej zaradenia do zoznamu chorôb z povolania.“

Podľa Zákonníka práce: „Za škodu spôsobenú zamestnancovi chorobou z povolania zodpovedá zamestnávateľ, u ktorého zamestnanec pracoval naposledy pred jej zistením v pracovnom pomere za podmienok, z ktorých vzniká choroba z povolania, ktorou bol postihnutý.“

Diagnostika choroby z povolania je však náročná, preto nepodceňujte žiadne zhoršenie vášho zdravotného stavu súvisiaceho s prácou. Liečba chorôb z povolania je náročná nielen na čas, ale aj peniaze.

Pokiaľ splníte všetky podmienky na priznanie choroby z povolania, máte nárok na úrazovú rentu: „Úrazová renta je pravidelnou peňažnou dávkou úrazového poistenia, ktorá má poškodenému zmierniť pokles zárobku v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania po jeho opätovnom zaradení sa do pracovného procesu a kompenzovať pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť, t.j. činnosť vykonávanú pred vznikom pracovného úrazu alebo choroby z povolania.“ Úrazovú rentu vypláca Sociálna poisťovňa.

Aké sú teda podmienky na priznanie choroby z povolania?
- Musí to byť choroba zaradená do zoznamu chorôb z povolania
- Musela vzniknúť za podmienok, ktoré sú uvedené v zozname chorôb z povolania a pri plnení pracovných úloh
- Musí ju uznať príslušné zdravotnícke zariadenie

Medzi najčastejšie choroby z povolania patrí ochorenie kostí, šliach, kĺbov, ale aj nervov z dlhodobého zaťaženia rúk či nôh, ďalej je to ochorenie z vibrácií či hluchota z nadmerného hluku.

Súvisiace články

Čo špeciálne robíte pre to, aby bol váš život príjemný? Deň pred plánovaným pohovorom som zrušil pohovor Výpočet čistej mzdy Aká je najväčšia mylná predstava o tom, ako sa stať dobrým?

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >