Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Hodinová výpoveď. Čo to je a existuje vôbec niečo také aj na Slovensku?

Pridané 26. 04. 2017 Autor Katarína

Určite ste už počuli výraz hodinová výpoveď, alebo spojenie „šéf ma okamžite vyrazil“. Existuje vôbec na Slovensku niečo také ako hodinová výpoveď? Pozrime sa na to bližšie.

Pomenovanie „hodinová výpoveď“ je u nás viac-menej ľudové, ale okamžitá výpoveď, respektíve okamžité skončenie pracovného pomeru existuje, nájsť ho môžete aj v Zákonníku práce pod paragrafom § 68 a § 69.

Prvý spomínaný paragraf – 68 hovorí o tom, že zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne, a to iba vtedy, ak zamestnanec:
- bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin
- porušil závažne pracovnú disciplínu

„Zamestnávateľ nemôže okamžite skončiť pracovný pomer s tehotnou zamestnankyňou, so zamestnankyňou na materskej dovolenke alebo so zamestnankyňou a zamestnancom na rodičovskej dovolenke, s osamelou zamestnankyňou alebo s osamelým zamestnancom, ak sa stará o dieťa mladšie ako tri roky, alebo so zamestnancom, ktorý sa osobne stará o blízku osobu, ktorá je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,“ uvádza ďalej Zákonník práce.

„Hodinovú“ výpoveď však môže dať aj zamestnanec

Hovorí o tom § 69 Zákonníka práce.
Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak:
- podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú, pre neho vhodnú, prácu
- zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti
- je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie

Okamžite môže skončiť pracovný pomer aj mladistvý zamestnanec, a to vtedy môže, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.

Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.

Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Ak chcete skončiť pracovný pomer „hodinovou“ výpoveďou, či už ste zamestnanec, alebo zamestnávateľ, musíte tak urobiť písomne, a to s udaním dôvodu tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom. Výpoveď musíte v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi (buď zamestnancovi alebo svojmu zamestnávateľovi), inak je neplatné. „Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť,“ dodáva Zákonník práce.

Súvisiace články

Pravidlá pre výpovednú dobu Ktorých 12 vecí by sme nikdy nemali robiť? Čo je najväčším paradoxom bohatstva? Ako si vybudovať finančnú nezávislosť?

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >