Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Špecialisti hygieny, verejného zdravia a zdravia pri práci

Náplň práce

Špecialisti hygieny, verejného zdravia a zdravia pri práci (Odborník v oblasti životného prostredia, Odborník bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Odborník v oblasti hygieny, Odborník na ochranu proti radiácii) posudzujú, plánujú a realizujú programy na rozpoznávanie, monitorovanie a kontrolu environmentálnych faktorov, ktoré môžu potenciálne vplývať na ľudské zdravie, s cieľom zabezpečiť zdravé a bezpečné pracovné podmienky, a predísť ochoreniam alebo zraneniam spôsobeným chemickými, fyzikálnymi, rádiologickými a biologickými činiteľmi alebo ergonomickými faktormi.

Vykonávané pracovné činnosti

(a) vývoj, implementácia a posudzovanie programov a stratégií na podporu verejného zdravia a zdravia a bezpečnosti pri práci;
(b) príprava a realizácia plánov a stratégií na bezpečnú, ekonomickú a vhodnú likvidáciu komerčných, priemyselných, zdravotníckych a komunálnych odpadov ;
(c) realizácia preventívnych programov a stratégií proti prenosným chorobám, pre bezpečnosť potravín, čistenie odpadových vôd a systémov likvidácie odpadu, pre podporu rekreácie a kvality úžitkových vôd a proti znečisťovaniu a nebezpečným látkam;
(d) zisťovanie, hlásenie a zaznamenávanie nebezpečenstva, hodnotenie a kontrola rizík v životnom prostredí a na pracovisku a poskytovanie poradenstva ohľadom dodržiavania príslušných zákonov a predpisov;
(e) vývoj, realizácia a monitorovanie programov na zníženie znečisťovania pracoviska a životného prostredia, prinášajúceho chemické, fyzikálne a biologické riziká;
(f) poradenstvo ohľadom metód na predchádzanie, odstránenie, kontrolu, alebo zníženie vystavenia pracovníkov, študentov, verejnosti a životného prostredia radiačným a iným rizikám;
(g) propagácia ergonomických princípov na pracovisku, ako je súlad nábytku, vybavenia a pracovnej činnosti s potrebami zamestnancov;
(h) poskytovanie vzdelávania, informácií, odbornej prípravy a poradenstva osobám na všetkých úrovniach ohľadom aspektov ochrany zdravia pri práci a verejného zdravia;
(i) evidencia a vyšetrovanie úrazov a materiálnych škôd a hlásenia o bezpečnostných zásahoch;
(j) koordinácia opatrení na odškodnenie, rehabilitáciu a návrat pracovníkov, ktorí utrpeli úraz do práce.

Ponuky práce

Zobraziť všetky pracovné ponuky >

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >