Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Referent odboru účtovníctva a výkazníctva

Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava

Ponuka práce

Dátum pridania: 14.3.2023

Práca

Uvedená pozícia sa týka vykazovania čerpania fondov Európskej komisie (EK) v oblasti pôdohospodárstva, konkrétne Európskeho poľnohospodárskeho fondu rozvoja bývania (EPFRV) a Európskeho záučného fondu(EPZF).

Nový zamestnanec na odbore účtovníctva a výkazníctva bude vykonávať nasledovné pracovné činnosti:
- príprava mesačných, štvrťročných výkazov o čerpaní výdavkov a vrátení pripísaných príjmov EPZF a EPFRV z databázy platieb na MPRV SR a hlásení na EK, ktoré sa posielajú cez systém na výmenu údajov s EK,
- komunikácia s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pri riešení pracovných úloh,
- komunikácia s EK a zúčastňovanie sa na (online) zasadnutiach Výboru pre poľnohospodárske fondy EK a následné komunikovanie informácii prezentovaných na výbore ostatným odborom a sekciám PPA,
- úprava/pripomienkovanie manuálu nášho odboru alebo predložených dokumentov a spracovanie pripomienkových konaní týkajúcich sa dokumentov ostatných sekcií PPA,
- príprava podkladov pre zverejňovanie právnických a fyzických osôb na stránke PPA pre účely transparentnosti,
- príprava, vypracovanie a odosielanie účtovnej závierky fondov EK za príslušný finančný rok.

 

Druh pracovného pomeru

plný úväzok

Požiadavky na zamestnanca

vysokoškolské I. stupňa (bakalárske)
Anglický jazyk
Microsoft Excel
Microsoft Word

Miesto práce

Bratislava

Kategória

Administratíva, Ekonomika, financie, účtovníctvo

 

Pracovná ponuka už nie je aktuálna

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >