Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Sedem vecí, ktoré Vám pomôžu zvýšiť mzdu

Vedeli ste, že zamestnávatelia priplácajú za správne vzdelanie a skúsenosti? Alebo že by ste mali byť schopný zarobiť si viac tým, že robíte rovnakú prácu vo väčšej spoločnosti?

Pre určenie výšky mzdy zamestnávatelia najprv oceňujú "priestor" - pozíciu v organizácii - predtým, než ocenia "tvár", alebo osobu, ktorá bude robiť túto prácu. Potom ako určia hodnotu danej pozície vypočítanej na základe dát o výške platu pre porovnateľné pracovné miesta v porovnateľných spoločnostiach, upravia dáta tak, aby odrážali zázemie a skúsenosti zamestnanca.

Sedem vecí, ktoré môžu zmeniť výšku Vašej mzdy

Hodnota "tváre" - osoba, ktorá vykonáva prácu - je hodnota "priestoru" upraveného ukazovateľmi , ktoré vplývajú na plat každého jednotlivca. Sú taktiež označované ako "osobné premenné".

Patria medzi ne nasledujúce:

1.Roky skúsenosti

Typicky, viac skúsenosti znamená vyšší plat - až do určitého bodu. V prípade, že funkcia vyžaduje niekoho, kto má 10 rokov skúseností v určitom povolaní, a Vy nespĺňate tieto požiadavky, môžete sa ocitnúť na spodnom konci platovej stupnice.
Tip pre vyjednávanie počas interview: Zdôraznite svoje dlhoročné skúsenosti, ak máte o niečo viac, než to, čo sa požaduje; ak však máte príliš veľa skúseností, môže byť považovaný za prekvalifikovaného pre danú pozíciu.

2.Vzdelanie

Kvalita vzdelania môže ovplyvniť Váš plat. Titul zo školy, ktorá je považovaná za slabú a nekvalitnú v určitej oblasti, môže znížiť potenciál zárobku.
Tip pre vyjednávanie počas interview: Zdôraznite svoje vzdelanie, ak je to viac, než to, čo sa vyžaduje pre danú pozíciu.

3.Výkon jednotlivca

Pretože väčšina zamestnávateľov zakladá svoje rozhodnutia o výške mzdy aspoň čiastočne na individuálnom výkone zamestnanca, je výkon dôležitou premennou, keď sa uvažuje o zvýšení mzdy alebo povýšení. Dokonca aj pri žiadosti o nové zamestnanie, tieto informácie sú veľmi dôležité pre vášho budúceho zamestnávateľa, pretože poskytujú úplnejší obraz o Vašich schopnostiach.
Tip pre vyjednávanie počas interview: Uvedenie výsledkov a dosiahnutých cieľov má významný vplyv na odmeňovanie.

4.Počet ľudí, ktorých manažujete

Čím viac zamestnancov riadite, tým vyšší je váš plat. Samozrejme, že vaša miera úspešnosti je tiež založená na výkonnosti zamestnancov, ktorých riadite.
Tip pre vyjednávanie počas interview: Zdôraznite úspechy tých, ktorých riadite a kontrolujete.

5.Profesijné združenia a certifikáty

Certifikácia a členstvo v profesijných organizáciách alebo profesijných združeniach môže mať pozitívny vplyv na odmeňovanie. Avšak, ak práca vyžaduje certifikáciu ktorú nemáte, môžete očakávať, že Váš bude nastavený na dolnom konci rozsahu.
Tip pre vyjednávanie počas interview: Ak máte potvrdenie, ktoré nie je vyžadované, ale považujete ho za plus, predložte ho lebo môžete aj týmto zarobiť o trochu viac.

6.Práca na zmeny

Na niektorých pracovných miestach, zamestnanci plnenia úlohy v menej priaznivých časoch. Týmto zamestnancom sú zvyčajne vyplácané prémie v dôsledku vyšších spoločenských a fyzických nákladov spojených s pracovnou dobou mimo "normálny pracovný čas."
Tip pre vyjednávanie počas interview: Môžete očakávať, že zarobíte niečo navyše pri práci na druhú alebo tretiu zmenu.

7.Rizikové práce

Práce, ktoré spadajú do tejto kategórie sú zvyčajne upravené zákonom, vrátane odborových organizácií a vládou.
Tip pre vyjednávanie počas interview: Požiadajte o príplatok, pokiaľ sa uchádzate alebo ste alokovaný na prácu, ktorá spadá do tejto kategórie.

Súvisiace články

Prepočet mzdy z brutto na netto mzdu Čo je brutto a čo netto mzda? Žiadate o zvýšenie mzdy? Zvýšte svoje šance na úspech. 7 tipov pre ženy pre vyjednávanie výšky mzdy bez negatívnej spätnej väzby

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >