Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Brutto na Netto - Mzdová kalkulačka

Mzdová kalkulačka slúži na informatívny výpočet čistej mzdy (Netto) z hrubej mzdy (Brutto)  zamestnanca.

Čistá a hrubá mzda - výpočet čistej mzdy Brutto na Netto

Hrubá mzda (brutto mzda) je výška mzdy, ktorú má uvedenú zamestnanec vo svojej pracovnej zmluve alebo dohode o vykonaní práce. Brutto mzda je suma pred zdanením daňou z príjmov a odpočítaním povinných odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Čistá mzda (netto mzda) je výška mzdy po odpočítaní odvodov a preddavku na daň. Je to suma, ktorá je vyplatená zamestnancovi na účet alebo hotovostne ako mzda.

Okrem odvodov a preddavku na daň vplýva na výšku čistej mzdy aj výška daňového bonusu (čistú mzdu zvyšuje) či iné špecifické zrážky, ako sú zrážky na stravné, exekúcie, doplnkové dôchodkové sporenie a pod. (čistú mzdu znižujú).

Super hrubá mzda (super gross) je výška mzdy, ktorá obsahuje daľšie povinné odvody zamestnávateľa (firmy, pre ktorú zamestnanec pracuje) za zamestnanca a predstavuje tak celkové náklady práce zamestnanca pre firmu. 

Ako sa vypočíta netto mzda z brutto

Zoberme si modelový príklad, zamestnanec ma napríklad hrubu mzdu vo výške 1500 Euro.

Z hrubej mzdy sa najprv odrátajú povinné odvody do sociálnej poistovne vo výške 9,4% = 141 Euro
Následne sa z hrubej mzdy odráta platba za zdravotné poistenie vo výške 4% = 60 Euro
Ako posledné sa odráta preddavok na daň vo výške 19% = 285 Euro

Tieto sumy za zamestnanca povinne zaplatí zamestnávateľ do sociálnej aj zdravotnej poisťovne. 

Zamestnanec tak na účet dostane sumu vo výške 1014 Euro (1500 - 141 - 60 - 285).

Nezdaniteľná časť základu dane 

Zamestnanec na konci daňového obdobia (zvyčajne do 15.2. nasledujúceho roku) požiada zamestnávateľa o prípravu daňového priznania. Následne si môže zamestnanec uplatniť zo základu dane (hrubá mzda po odpočítaní povinných odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne) odpočítateľné položky.

Daňový bonus je možné uplatniť na vyživované dieťa (zjednodušene dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku po splnení ďalších podmienok), ktoré žije s daňovníkom v domácnosti. V roku 2023 dochádza k zvýšeniu daňového bonusu takto: 

  • 50 eur mesačne, ak ide o dieťa vo veku nad 18 rokov,
  • 140 eur mesačne, ak ide o dieťa vo veku do 18 rokov,

pričom táto maximálna suma mesačného daňového bonusu je ohraničená, a to príslušným percentom zo základu dane (čiastkového základu dane), podľa počtu detí. 

Daňový bonus je možné uplatniť aj na príspevky do III. dôchodkového piliéra ako aj vo vybraných prípadoch zo zaplatených úrokov z hypotekárnej pôžičky.

Cieľom tohto článku bolo priblíženie mzdovej kalkulačky z Brutto na Netto. Kedže ide o komplexnejšiu daňovú problematiku individuálneho charakteru (rôzne situácie u rôznych daňovníkov) odporúčame Vám pre viac informácií kontaktovať mzdovú účtovníčku vo vašej firme.

Súvisiace články

Ako požiadať o zvýšenie platu? Vyššia brutto mzda ešte dnes. Hrubá mzda na Slovensku. Hrubá mzda na čistú Ako úspešne požiadať o zvýšenie platu bez toho, aby ste pôsobili chamtivo alebo neúctivo?

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >