Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Hľadáte prácu v krajinách EÚ alebo inde v zahraničí?

Ak si hľadáte prácu v zahraničí opatrnosť je na mieste. Najdôležitejšie je naštudovať si dostatočne vopred informácie o krajine, jej špecifiká, očakávania a situáciu na trhu práce. Rozhodnutie o zamestnaní v zahraničí tak bude pre Vás oveľa jednoduchšie.

Práca v krajinách EÚ a zahraničí

Európske služby zamestnanosti (EURopean Employment Services) predstavujú sieť spolupracujúcich subjektov, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Švajčiarska. Do siete EURES sú zapojené aj regionálne a národné inštitúcie, ktoré sa zaoberajú problematikou zamestnanosti, ako napríklad odborové zväzy, zamestnávatelia a ich organizácie a pod. Je to hlavný ekonomický nástroj Európskej únie na správne fungovanie trhov práce. EURES tvoria Európskou komisiou vyškolení poradcovia, ktorí poskytujú informačné, poradenské a sprostredkovateľské služby klientom po celej Európe. Sieť EURES plní dôležitú úlohu v cezhraničných regiónoch. EURES poradcovia tu poskytujú pomoc a poradenstvo zamerané na práva a povinnosti zamestnancov, ktorí žijú v jednej krajine a pracujú v inej. Cezhraničné partnerstvá sú tiež dôležitým nástrojom pre rozvoj európskeho trhu práce. Napriek tomu, že verejné služby zamestnanosti sú v každej krajine usporiadané iným spôsobom, všetky majú za cieľ prispieť ku zladeniu dopytu a ponuky na trhu práce prostredníctvom poskytovania informácií, poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti. EURES disponuje databázou voľných pracovných miest v rámci celej EÚ. Okrem pracovných miest disponujú naši poradcovia informáciami o životných a pracovných podmienkach v štátoch EÚ/EHP, informáciami o situáciách na jednotlivých trhoch práce o registračných procedúrach, daniach, sociálnom a zdravotnom zabezpečení, vedia pomôcť a poradiť pri tvorbe životopisov do jednotlivých krajín a zreálňujú predstavy našich klientov o práci v zahraničí. V Slovenskej republike začala sieť EURES pracovať od 1. mája 2004 vstupom SR do EÚ. Služby siete EURES sú dostupné prostredníctvom EURES poradcov a asistentov na všetkých 46 úradoch práce a tiež prostredníctvom EURES internetových pracovných portálov. EURES poradcovia a asistenti doteraz poskytli služby siete EURES pre viac ako 640 000 klientov, zorganizovali 14 medzinárodných búrz práce a viac ako 1 300 výberových pohovorov pre zahraničných zamestnávateľov, uskutočnili viac ako 2 000 prezentácii o sieti EURES pre študentov a zamestnávateľov.

Informácie o práci v zahraničí

Život a práca v skratke
Na čo nezabudnúť pri odchode do zahraničia a po návrate na Slovensko
Sociálne zabezpečenie v EÚ/EHP
Podmienky zamestnávania v členských krajinách EÚ/EHP
Cezhraničná mobilita
Uznávanie diplomov a kvalifikácie
Vykonávanie živnosti v zahraničí
EÚ inštitúcie
Letáky a brožúry na stiahnutie
Publikácie Európskej komisie

Súvisiace články

Práca v zahraničí pre ženy Práca v zahraničí - výhody a nevýhody Práca v zahraničí Práca v zahraničí bez znalosti jazyka

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >