Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Aké sú najčastejšie chyby pri písaní sprievodného listu

Uchádzač o zamestnanie väčšinou nevenuje dostatok času na vypracovanie sprievodného listu, keďže vo všeobecnosti uchádzači majú tendenciu neprikladať sprievodnému listu dôležitosť.

A keďže ľudia zvyknú robiť všetko na poslednú chvíľu, tak väčšinou aktualizujú sprievodný list, ktorý písali naposledy. Ale toto je najväčšia chyba, ktorú môžete urobiť pri písaní motivačného listu. V skutočnosti, tento dokument predstavuje pre vás najlepšiu šancu na to aby ste sa predstavili: kto ste a aké sú vaše skúsenosti a zručnosti, a prečo ste práve vy ten najlepší kandidát na danú pracovnú pozíciu v porovnaní s ostatnými.

Nezahoďte vašu šancu sa podeliť o svoje najlepšie nadobudnuté skúsenosti a schopnosti týmto unikátnym spôsobom. A keď sa pustíte do písania, dajte si pozor a neurobte týchto sedem najčastejších chýb pri písaní sprievodného listu.

1. Začatie listu s vaším menom

Ako začať motivačný list? Istotne sa vyhnite úvodu ako "Volám sa Jozef Straka." Vaše meno nepredstavuje najdôležitejší údaj pre začiatok, nehovoriac o tom, že vaše meno je uvedené na konci sprievodného listu spolu s vašim podpisom ako aj v životopise, ktorý predkladáte spolu so sprievodným listom. Namiesto toho, spôsob ako sa správne predstaviť je začať sprievodný list s uvedením zodpovedajúcej kvalifikácie na danú pozíciu.

2. Duplikácia vášho ​​životopisu

Ak váš sprievodný list je v podstate váš životopis prepísaný budete pravdepodobne musieť začať znovu. Váš životopis je pravdepodobne prvá vec, na ktorú sa personalista pozerá, takže strácate čas , ak váš sprievodný list je verzia niečo čo on alebo ona už videli. Namiesto toho, zamerajte sa na jednu alebo dve (maximálne tri) ukážky svojej práce, ktoré poukazujú, na to čo môžete priniesť pre danú pozíciu.

3. Neflexibilný formát

Spomínate si na tie tri odseky eseje (úvod, jadro, záver), ktoré ste písali v škole?
Váš sprievodný list nie je miestom na pripomenutie si týchto zručností. Skôr než sa máte snažiť napasovať správu do určitého formátu, formát by mal byť tvarovaný na základe vašej správy. V sprievodných listov sa nemusíte báť používať zarážky, prípadne iné formy netradičného formátovania.

4.Presiahnutie jednej strany

Vždy existujú výnimky z pravidla, ale všeobecné pravidlo pre sprievodný list je nepresiahnuť jednu stranu. Ak sa neuchádzate o manažérsku alebo vedúcu pozíciu, je aj tak nepravdepodobné, že personalista bude študovať druhú stranu vášho sprievodného listu.

5. Príliš obsiahle vysvetľovanie

Bez ohľadu na to, ako zložité sú vaše dôvody pre zmenu v kariére, bolo by chybou stráviť celý odsek vysvetľovaním, prečo ste sa napr. presťahovali z New Yorku do San Francisca. Ak sú vaše dôvody pre uplatnenie sa na danej pozícií jasnejšie s pridaným vysvetlením, pridajte ho, ale vysvetlenie musí byť krátke a výstižné.

6. Prílišne zameriavanie sa na vzdelávanie

Možno, že ste práve ukončili magisterský titul. Skvelé! Ale aj keď vaša najdôležitejšia kvalifikácia súvisí s vaším vzdelaním, personalistov najviac zaujímajú vaše pracovné skúsenosti. Samozrejme treba uviesť svoje vzdelanie, ak sú tieto informácie pre danú pozíciu relevantné, ale zamerajte väčšinu svojho sprievodného listu na vaše skúsenosti. Aj keď vaša doterajšia najdôležitejšia skúsenosť je vzdelávanie, pokúste sa ju prezentovať viac v podobe projektov, na ktorých ste pracovali a prezentujte zručností a skúseností, ktoré ste na projektoch nadobudli.

Tak už je to len na vás, ako dôkladne si pripravíte sprievodný list a vyvarujete sa vyššie uvedeným chybám. Nezabudnite že takýto list vás reprezentuje, dáva vám šancu poukázať na vaše zručnosti a skúsenosti.

Súvisiace články

Ako zlepšiť životopis pomocou umelej inteligencie Ako napísať životopis - predchádzajúce pracovné skúsenosti Ako napísať životopis - fotka v životopise Kontrolný zoznam otázok pre Vaše CV

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >