Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Najlepšie testy pre výber povolania. Pozrite si náš prehľad.

K dispozícii je mnoho rôznych testov a hodnotení, ktoré vám pomôžu odhaliť vaše kariérne záujmy, hodnoty, osobnostné črty a zručnosti.

Testy pre výber povolania

Testy na výber povolania je možné rozdeliť do viacerých kategórií. Preto je veĺa krát odporúčaná ich vzájomná kombinácia, ktorá vám pomôže lepšie za zorientovať vo vašich silných stránkach a sobných preferenciách.

Testy kariérových schopností:
Tieto testy hodnotia vaše silné a slabé stránky v rôznych oblastiach, ako je logické myslenie, priestorové povedomie, verbálne uvažovanie a numerické uvažovanie. Môžu pomôcť určiť povolania, ktoré by sa hodili pre vaše schopnosti a záujmy.

Osobnostné testy:
Tieto testy hodnotia vaše osobnostné vlastnosti, ako je extroverzia, introverzia, otvorenosť, svedomitosť a emocionálna stabilita. Môžu vám pomôcť pochopiť vaše silné a slabé stránky a určiť povolania, ktoré zodpovedajú vašej osobnosti.

Hodnotové hodnotenia:
Tieto testy vám pomôžu určiť vaše základné hodnoty a priority, ktoré vám pomôžu určiť, aký druh pracovného prostredia a kariéry by bol pre vás vhodný.

Hodnotenie zručností:
Tieto testy hodnotia vaše špecifické zručnosti a kompetencie, napríklad písanie, riešenie problémov a vedenie. Môžu vám pomôcť identifikovať povolania, ktoré si vyžadujú zručnosti, v ktorých vynikáte.

Zoznamy záujmov:
Tieto testy hodnotia vaše záujmy a vášne a pomáhajú vám identifikovať potenciálne kariérne cesty, ktoré sú v súlade s vašimi koníčkami a vášňami.

Je dôležité poznamenať, že hoci tieto testy môžu byť užitočným nástrojom pri skúmaní vašej kariéry, nemali by ste sa na ne spoliehať ako na jediný určujúci faktor vašej kariéry. Je tiež dobré poradiť sa s kariérovým poradcom alebo koučom, aby ste získali ďalšie informácie a usmernenia.

Osobnostné testy

Existuje niekoľko populárnych osobnostných testov, ktoré ľudia používajú na získanie prehľadu o svojich osobnostných vlastnostiach a preferenciách. Tu sú niektoré z najznámejších a najčastejšie používaných:

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI):
Ide o jeden z najpoužívanejších osobnostných testov, ktorý rozdeľuje ľudí do 16 rôznych typov osobnosti na základe ich preferencií, ako vnímajú svet a robia rozhodnutia.

Veľká päťka osobnostných čŕt:
Tento test, známy aj ako päťfaktorový model, meria päť širokých dimenzií osobnosti: otvorenosť, svedomitosť, extraverzia, príjemnosť a neuroticizmus.

Hodnotenie DISC:
Tento test meria štyri rôzne dimenzie správania: dominanciu, vplyv, stálosť a svedomitosť. Často sa používa v pracovnom prostredí, aby pomohol ľuďom pochopiť ich štýl komunikácie a správania.

Enneagram:
Tento osobnostný test zaraďuje ľudí do jedného z deviatich typov osobnosti na základe ich základných motivácií a obáv.

StrengthsFinder:
Tento test identifikuje päť najsilnejších stránok jednotlivca z 34 rôznych tém talentu, čím mu pomáha identifikovať jeho prirodzené talenty a rozvinúť ich do silných stránok.

Je dôležité mať na pamäti, že hoci tieto testy môžu byť užitočným nástrojom na sebapoznanie a osobnostný rast, nie sú definitívnym posúdením osobnosti jednotlivca a mali by sa používať v kombinácii s inými zdrojmi informácií a poradenstva, napríklad s kariérovým poradenstvom alebo koučingom.

Pozrite si najpopulárnejšie Testy pre výber povolania.

 

Súvisiace články

Test osobnosti Indikátora typu Myersa Briggsa - MBTI test Výber vhodného povolania na základe testu Otestujte sa: Aká práca sa vám hodí? Testy pre výber povolania na úradoch práce

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >