Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Kariérne kotvy - spoznajte a zlepšite vašu kariéru

Pridané 15. 01. 2022 Autor Lenka

Autorom systému kariérových kotiev je Edgar H. Schein, ktorého korene siahajú do Čiech a dokonca v Prahe študoval 1 rok. Je profesorom sociálnej psychológie

Na čo slúžia kariérne kotvy? Ľudia sledujú v prvom rade svoje vlastné záujmy. Ak si prajete, aby vaši pracovníci pracovali – a pracovali radi, tak aby ich to bavilo, spojte sily! Spojte sily vo vašich motiváciách. Zistite, čo vašich ľudí baví, motivuje, a to aj mimo práce. Choďte spoločnou cestou. Motiváciou rozumieme súbor činiteľov predstavujúcich hnacie sily pre určitú činnosť. Motiváciu možno tiež vyjadriť ako reťazec reakcií, kedy pocit potreby vedie k túžbe dosiahnuť daný cieľ. Výsledkom dosiahnutia cieľov je potom uspokojenie.

Súbor osobných hodnôt, noriem, motívov, ktoré vedú k nasmerovaniu kariéry, opísal švajčiarsky psychológ Edgar H. Schein a nazval ich kariérovými kotvami. Na základe svojho výskumu opísal v 70. rokoch 20. storočia najprv päť, neskôr osem kariérových kotiev. Každá kariérová kotva predstavuje schopnosti, potreby, hodnoty a postoje.

Schein zistil, ţe po nástupe do zamestnania si nový pracovník utvára svoj seba obraz a dopracováva si svoje profesionálne poňatie. Toto poňatie má tri komponenty, ktoré tvoria to, čo nazývame kariérovou kotvou:

1. Vlastný obraz talentu a schopností - založený na súčasnom úspechu v rôznych pracovných situáciách

2. Vlastný obraz motívov potrieb - založený na príleţitostiach pre seba poznávanie v reálnych situáciách a na spätné väzbe od ostatných

3. Vlastný obraz postojov a hodnôt - založený na súčasnom vzťahu medzi sebou na jednej strane a normami a hodnotami zamestnávateľské organizácie a vykonávané práce na strane druhej Kariérová kotva je teda súbor subjektívne vnímaného vlastného talentu, motívov a hodnôt. Slúži k vedeniu, usmerňovaniu, stabilizovaniu a integrácii osobnej kariéry.

Schein rozdeľuje 8 typov kariérnych kotiev:

a. technicko-funkčná kompetencia

b. manažérska kompetencia

c. istota a stabilita

d. podnikateľská kreativita

e. autonómia a nezávislosť

f. služba a oddanosť veci

g. pravá výzva

h. životný štýl

 

Kariérna kotva – istota (stabilita)
Ľudia s touto kotvou majú potrebu istého zamestnania, platu. Vyhľadávajú firmy s dobrou povesťou a tradíciou. Sú ochotní prispôsobovať sa hodnotám a normám organizácie, bývajú bez veľkých ambícií – istota je pre nich dôležitejšia. Často sú viazaní aj na určité miesto, kde sa cítia byť doma, majú tu priatelia a cítia sa bezpečne.

Kariérna kotva – autonómia (nezávislosti)
Títo ľudia chcú byť čo najviac nezávislí. Chcú si tvoriť vlastný pracovný plán aj tempo. Ľudia majúci tendencia k neakceptovaniu pravidiel a nárokov organizácie, ktoré vnímajú ako príliš zväzujúce. Túži po samostatnom podnikaní, vďaka ktorému môžu dosiahnuť nezávislosť. Pri hľadaní práce sa vyhýbajú úradom a veľkým výrobným organizáciám.

Kariérna kotva – manažérske kompetencie
Táto kotva je charakteristická pre ľudí, ktorí radi riadia, ovplyvňujú iných, za účelom dosiahnutia spoločného cieľa. Títo jedinci sa usilujú o vyššie manažérske funkcie, pretože dosiahnutie takejto funkcie je pre nich meradlom úspechu. Takáto funkcia im prináša väčšie uspokojovanie ako rozvoj odborného potenciálu. Prioritou pri rozhodovaní o svojej pracovnej kariére je zamestnanie, ktoré poskytuje príležitosť postupovať v rámci organizácie na vyššiu úroveň. Táto kotva je charakteristická pre ľudí, ktorí radi riadia, ovplyvňujú iných, za účelom dosiahnutia spoločného cieľa. Títo jedinci sa usilujú o vyššie manažérske funkcie, pretože dosiahnutie takejto funkcie je pre nich meradlom úspechu. Takáto funkcia im prináša väčšie uspokojovanie ako rozvoj odborného potenciálu. Prioritou pri rozhodovaní o svojej pracovnej kariére je zamestnanie, ktoré poskytuje príležitosť postupovať v rámci organizácie na vyššiu úroveň.

Kariérna kotva – technicko-funkčné kompetencie
Ľudia s touto kotvou sa chcú uplatňovať a budovať kariéru prevažne vo svojom odbore. Je pre nich dôležitý obsah práce. Kariéru plánujú predovšetkým v rámci svojej odbornosti. Kariérový postup je možný v rámci svojej funkčnej oblasti kompetencie – všeobecná manažérska pozícia pre nich nie je príťažlivá. Možnosť zdokonaľovania zručností je dôležitejšia ako peniaze.

Kariérna kotva - kreativita
Táto kariérová kotva podnecuje k vytváraniu niečoho nového, zisk je až na druhom mieste. Títo ľudia majú tendenciu presadzovať stále nové nápady, zanedbávať „rutinné“ povinnosti, čo býva zdrojom ťažkostí. Akonáhle sa im podarí realizovať návrh - nápadu, strácajú záujem a presúvajú sa na nový projekt.

Kariérna kotva – služba
Pri tejto kotve je potrebné skĺbiť pracovnú činnosť s osobnými hodnotami. Snaha o vytvorenie niečoho prospešného. Ľudia s touto kotvou si hľadajú také zamestnania, ktoré im umožňujú zahrnúť do svojej práce hodnoty, ktoré sú pre nich viac ako kvalifikácie či talent. Preferujú prácu, ktorá je v súlade s hodnotami jedinca, než s jeho schopnosťami. Viac ako finančnú odmenu preferujú možnosť povýšenia či presun do pozícií s väčším vplyvom a väčšou nezávislosťou. Chcú pociťovať, že ich hodnoty sú zdieľané aj vo vyššom manažmente. Pri nedostatku podpory prechádzajú títo ľudia do „nezávislejších“ profesií.

Kariérna kotva – výzva
Motiváciou týmto ľuďom je výzva, heslom je „vyriešim nevyriešiteľné“. Chcú predbehnúť konkurenciu, byť najlepší. Je pre nich typické zameranie iba na jeden cieľ – zvíťaziť. Činnosť niektorých nadobúda podobu hľadania práce, kde môžu čeliť stále viac ťažším úlohám či problémom. Neprítomnosť testovania, súťaže a rozmanitosti vo vykonávanej profesii je zdrojom znudenosti, podráždenia. U jedincov s kotvou výzva-súťaž sa môže prejavovať netolerantnosť voči ľuďom, ktorí nemajú rovnaké či podobné ambície.

Kariérna kotva – životný štýl
Táto kotva žiada skĺbenie osobného života s pracovnými povinnosťami. Väčšinou uprednostňujú rodinný život. Snahou je integrovať potreby jednotlivca, rodiny a kariéry, pričom osobné a rodinné potreby bývajú uprednostňované pred kariérovým rastom. Ľudia majúci túto kotvu ako dominantnú uprednostňujú organizácie ponúkajúce pružnú pracovnú dobu, prácu na čiastočný úväzok, podporu rodiny.

U každého jedinca prevládajú iné kariérové kotvy, tzn. pre každého je motiváciou niečo iné. A je na vás, spoznať dominantné kotvy/u u svojich zamestnancov a dokázal s ňou pracovať. V tom, ako viesť svoj tím, a hlavne seba, efektívne, ako zvládať obdobie zmien v pokoji a vedome sa môžete rozvíjať

Súvisiace články

Cesta k úspechu: Kľúčové zásady pre dosiahnutie vašich cieľov 7 znakov, že ste človek s vysokou hodnotou Aký je spôsob, ako sa stať úspešným človekom? Ktorých 10 vecí by som mal robiť každý deň, aby som bol múdrejší?

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >