Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Kariérne kotvy - spoznajte a zlepšite vašu kariéru

Pridané 15. 01. 2022 Autor Lenka

Autorom systému kariérových kotiev je Edgar H. Schein, ktorého korene siahajú do Čiech a dokonca v Prahe študoval 1 rok. Je profesorom sociálnej psychológie

Na čo slúžia kariérne kotvy? Ľudia sledujú v prvom rade svoje vlastné záujmy. Ak si prajete, aby vaši pracovníci pracovali – a pracovali radi, tak aby ich to bavilo, spojte sily! Spojte sily vo vašich motiváciách. Zistite, čo vašich ľudí baví, motivuje, a to aj mimo práce. Choďte spoločnou cestou. Motiváciou rozumieme súbor činiteľov predstavujúcich hnacie sily pre určitú činnosť. Motiváciu možno tiež vyjadriť ako reťazec reakcií, kedy pocit potreby vedie k túžbe dosiahnuť daný cieľ. Výsledkom dosiahnutia cieľov je potom uspokojenie.

Súbor osobných hodnôt, noriem, motívov, ktoré vedú k nasmerovaniu kariéry, opísal švajčiarsky psychológ Edgar H. Schein a nazval ich kariérovými kotvami. Na základe svojho výskumu opísal v 70. rokoch 20. storočia najprv päť, neskôr osem kariérových kotiev. Každá kariérová kotva predstavuje schopnosti, potreby, hodnoty a postoje.

Schein zistil, ţe po nástupe do zamestnania si nový pracovník utvára svoj seba obraz a dopracováva si svoje profesionálne poňatie. Toto poňatie má tri komponenty, ktoré tvoria to, čo nazývame kariérovou kotvou:

1. Vlastný obraz talentu a schopností - založený na súčasnom úspechu v rôznych pracovných situáciách

2. Vlastný obraz motívov potrieb - založený na príleţitostiach pre seba poznávanie v reálnych situáciách a na spätné väzbe od ostatných

3. Vlastný obraz postojov a hodnôt - založený na súčasnom vzťahu medzi sebou na jednej strane a normami a hodnotami zamestnávateľské organizácie a vykonávané práce na strane druhej Kariérová kotva je teda súbor subjektívne vnímaného vlastného talentu, motívov a hodnôt. Slúži k vedeniu, usmerňovaniu, stabilizovaniu a integrácii osobnej kariéry.

Schein rozdeľuje 8 typov kariérnych kotiev:

a. technicko-funkčná kompetencia

b. manažérska kompetencia

c. istota a stabilita

d. podnikateľská kreativita

e. autonómia a nezávislosť

f. služba a oddanosť veci

g. pravá výzva

h. životný štýl

 

Kariérna kotva – istota (stabilita)
Ľudia s touto kotvou majú potrebu istého zamestnania, platu. Vyhľadávajú firmy s dobrou povesťou a tradíciou. Sú ochotní prispôsobovať sa hodnotám a normám organizácie, bývajú bez veľkých ambícií – istota je pre nich dôležitejšia. Často sú viazaní aj na určité miesto, kde sa cítia byť doma, majú tu priatelia a cítia sa bezpečne.

Kariérna kotva – autonómia (nezávislosti)
Títo ľudia chcú byť čo najviac nezávislí. Chcú si tvoriť vlastný pracovný plán aj tempo. Ľudia majúci tendencia k neakceptovaniu pravidiel a nárokov organizácie, ktoré vnímajú ako príliš zväzujúce. Túži po samostatnom podnikaní, vďaka ktorému môžu dosiahnuť nezávislosť. Pri hľadaní práce sa vyhýbajú úradom a veľkým výrobným organizáciám.

Kariérna kotva – manažérske kompetencie
Táto kotva je charakteristická pre ľudí, ktorí radi riadia, ovplyvňujú iných, za účelom dosiahnutia spoločného cieľa. Títo jedinci sa usilujú o vyššie manažérske funkcie, pretože dosiahnutie takejto funkcie je pre nich meradlom úspechu. Takáto funkcia im prináša väčšie uspokojovanie ako rozvoj odborného potenciálu. Prioritou pri rozhodovaní o svojej pracovnej kariére je zamestnanie, ktoré poskytuje príležitosť postupovať v rámci organizácie na vyššiu úroveň. Táto kotva je charakteristická pre ľudí, ktorí radi riadia, ovplyvňujú iných, za účelom dosiahnutia spoločného cieľa. Títo jedinci sa usilujú o vyššie manažérske funkcie, pretože dosiahnutie takejto funkcie je pre nich meradlom úspechu. Takáto funkcia im prináša väčšie uspokojovanie ako rozvoj odborného potenciálu. Prioritou pri rozhodovaní o svojej pracovnej kariére je zamestnanie, ktoré poskytuje príležitosť postupovať v rámci organizácie na vyššiu úroveň.

Kariérna kotva – technicko-funkčné kompetencie
Ľudia s touto kotvou sa chcú uplatňovať a budovať kariéru prevažne vo svojom odbore. Je pre nich dôležitý obsah práce. Kariéru plánujú predovšetkým v rámci svojej odbornosti. Kariérový postup je možný v rámci svojej funkčnej oblasti kompetencie – všeobecná manažérska pozícia pre nich nie je príťažlivá. Možnosť zdokonaľovania zručností je dôležitejšia ako peniaze.

Kariérna kotva - kreativita
Táto kariérová kotva podnecuje k vytváraniu niečoho nového, zisk je až na druhom mieste. Títo ľudia majú tendenciu presadzovať stále nové nápady, zanedbávať „rutinné“ povinnosti, čo býva zdrojom ťažkostí. Akonáhle sa im podarí realizovať návrh - nápadu, strácajú záujem a presúvajú sa na nový projekt.

Kariérna kotva – služba
Pri tejto kotve je potrebné skĺbiť pracovnú činnosť s osobnými hodnotami. Snaha o vytvorenie niečoho prospešného. Ľudia s touto kotvou si hľadajú také zamestnania, ktoré im umožňujú zahrnúť do svojej práce hodnoty, ktoré sú pre nich viac ako kvalifikácie či talent. Preferujú prácu, ktorá je v súlade s hodnotami jedinca, než s jeho schopnosťami. Viac ako finančnú odmenu preferujú možnosť povýšenia či presun do pozícií s väčším vplyvom a väčšou nezávislosťou. Chcú pociťovať, že ich hodnoty sú zdieľané aj vo vyššom manažmente. Pri nedostatku podpory prechádzajú títo ľudia do „nezávislejších“ profesií.

Kariérna kotva – výzva
Motiváciou týmto ľuďom je výzva, heslom je „vyriešim nevyriešiteľné“. Chcú predbehnúť konkurenciu, byť najlepší. Je pre nich typické zameranie iba na jeden cieľ – zvíťaziť. Činnosť niektorých nadobúda podobu hľadania práce, kde môžu čeliť stále viac ťažším úlohám či problémom. Neprítomnosť testovania, súťaže a rozmanitosti vo vykonávanej profesii je zdrojom znudenosti, podráždenia. U jedincov s kotvou výzva-súťaž sa môže prejavovať netolerantnosť voči ľuďom, ktorí nemajú rovnaké či podobné ambície.

Kariérna kotva – životný štýl
Táto kotva žiada skĺbenie osobného života s pracovnými povinnosťami. Väčšinou uprednostňujú rodinný život. Snahou je integrovať potreby jednotlivca, rodiny a kariéry, pričom osobné a rodinné potreby bývajú uprednostňované pred kariérovým rastom. Ľudia majúci túto kotvu ako dominantnú uprednostňujú organizácie ponúkajúce pružnú pracovnú dobu, prácu na čiastočný úväzok, podporu rodiny.

U každého jedinca prevládajú iné kariérové kotvy, tzn. pre každého je motiváciou niečo iné. A je na vás, spoznať dominantné kotvy/u u svojich zamestnancov a dokázal s ňou pracovať. V tom, ako viesť svoj tím, a hlavne seba, efektívne, ako zvládať obdobie zmien v pokoji a vedome sa môžete rozvíjať

Súvisiace články

12 lekcií zo života, ktoré sa ľudia naučia neskoro Aké sú vaše najlepšie rady pre kariérny rozvoj? Čo robí ľudí charizmatickými? Aké sú tri najdôležitejšie návyky, ktoré si treba ráno vypestovať?

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >