Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Ako napísať výpoveď? Tu je návod

Pridané 04. 02. 2016 Autor Katarína

Odchádzate zo zamestnania, ale neviete, ako napísať výpoveď? Tu je niekoľko rád, ako aj vzor výpovede.

Pokiaľ hovoríme o výpovedi z vašej strany, hovoríme o ukončení pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca. Nie ste spokojný v práci, nie ste spokojný s platom, alebo máte inú prácu... Jednoducho z akéhokoľvek dôvodu chcete odísť zo súčasného zamestnania, musíte to urobiť ukončením pracovného pomeru. Zákonník práce hovorí, že: „Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.“ Takže vám neostáva nič iné, iba si sadnúť a výpoveď napísať.

Pracovný pomer však neskončí zo dňa na deň. Vo vašej pracovnej zmluve, alebo kolektívnej zmluve je uvedená dĺžka výpovede.
Výpovedná doba je jeden mesiac. Ak u svojho zamestnávateľa pracujete dlhšie ako rok, tak je dĺžka výpovednej doby minimálne dva mesiace. Ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov, výpovedná doba sú tri mesiace. Ak by ste porušili túto výpovednú dobu, hrozia vám zo strany zamestnávateľa peňažné náhrady, sankcie - najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve. Dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.

Zo zamestnania môžete odísť aj okamžite, ak ste sa tak vopred dohodli so zamestnávateľom a máte to uvedené v pracovnej zmluve.
Pozor si treba dať na začiatok výpovednej doby, pretože to nie je deň odovzdania výpovede šéfovi. Výpovedná doba začína vždy 1.-ho v nasledujúcom kalendárnom mesiaci. To znamená, že ak dáte výpoveď 10., 15, alebo napríklad 20. septembra, výpovedná doba začína plynúť až od 1. októbra.

Čo musí výpoveď obsahovať?
- Do hlavičky uveďte vaše meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska.
- Ďalej by mal nasledovať názov a adresa zamestnávateľa.
- Vec: Výpoveď.
- Za tým už samotný text: V zmysle ustanovenia § 67 Zákonníka práce dávam výpoveď z pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou zo dňa (dátum nájdete na vašej pracovnej zmluve). Môj pracovný pomer založený uvedenou pracovnou zmluvou sa tak skončí uplynutím dvojmesačnej výpovednej doby ku dňu (uvediete dátum ukončenia výpovednej doby..
- Ďalej uvediete miesto, čas a váš podpis (napríklad V Bratislave, 10.1.2016)
- Ako posledné bude uvedené meno a podpis zamestnanca, nadriadeného, ktorý vašu výpoveď prevzal.

Aj výpoveď sa dá odvolať
Vedeli ste, že aj výpoveď sa dá odvolať? A to aj zo strany zamestnanca, aj zo strany zamestnávateľa. Zákonník práce hovorí: „Výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, možno odvolať len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním treba urobiť písomne.

Ešte dodajme, že ak pracovný pomer skončí mladistvý zamestnanec výpoveďou, okamžitým skončením pracovného pomeru, v skúšobnej dobe alebo ak sa má jeho pracovný pomer skončiť dohodou, je zamestnávateľ povinný vyžiadať si vyjadrenie zákonného zástupcu.

Ak uvažujete nad ukončením pracovného pomeru, je vždy dobré pozrieť si aj aktuálne pracovné ponuky.

Súvisiace články

Odomknite svoj potenciál: Stratégie na zabezpečenie zvýšenia hrubého platu Čo je brutto (hrubá) mzda Najčastejšie otázky na osobnom pohovore a ako na ne odpovedať Práca na doma a Práca z domu. Aké sú rozdiely?

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >