Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Čo ak opäť prídete o prácu, máte nárok na dávku v nezamestnanosti?

Pridané 18. 04. 2017 Autor Katarína

Dávku v nezamestnanosti vypláca nezamestnaným Sociálna poisťovňa, po splnení zákonných podmienok. Táto dávka slúži na zabezpečenie vášho príjmu v dôsledku nezamestnanosti. Vypláca sa iba šesť mesiacov. Čo však v prípade, ak príde zamestnanec o prácu dvakrát po sebe?

Môže sa to stať každému. Príde o prácu, ale po dvoch – troch mesiacoch si nájde prácu novú. Ani tu však nezostane zamestnaný a po čase sa opäť dostane na úrad práce. Má však takýto človek právo na ďalšiu dávku nezamestnanosti?

„Sociálna poisťovňa upozorňuje tých poistencov, ktorí boli evidovaní ako nezamestnaní a poberali dávku v nezamestnanosti kratšie, ako im bolo rozhodnutím priznané, čím nedošlo k jej vyčerpaniu, že nárok na výplatu jej zvyšnej časti im vznikne v prípade, ak sa opäť stanú nezamestnanými v období kratšom ako dva roky,“ vysvetľuje Sociálna poisťovňa a dodáva, že: „Ak napríklad bola dávka v nezamestnanosti priznaná na šesť mesiacov a poberali ju len štyri mesiace, tak pri opätovnej evidencii v zozname uchádzačov o zamestnanie majú nárok na dávku v nezamestnanosti počas zvyšných dvoch mesiacov. Dávka sa v tomto prípade poskytne v rovnakej sume, v akej bola vyplácaná predchádzajúca dávka v nezamestnanosti.“

Ako sme v úvode spomínali, nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká väčšinou na šesť mesiacov odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. „Toto obdobie je označované za podporné obdobie v nezamestnanosti. Na opätovné vyplatenie plnej šesťmesačnej dávky v nezamestnanosti musí byť občan poistený najmenej 730 dní v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Ak medzi jednotlivými evidenciami v nezamestnanosti uplynulo viac ako dva roky, poistenec má nárok na novú plnú dávku v nezamestnanosti,“ dodáva Sociálna poisťovňa.

Základnou podmienkou nároku na dávku v nezamestnanosti je, aby ste boli v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, a teda 730 dní.

Aby vám bola dávka v nezamestnanosti priznaná, potrebujete ďalej:

- Byť zaradený do evidencie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v mieste trvalého bydliska. Ako prvé po strate zamestnania, sa musíte ísť evidovať na úrad práce.
- Doklad o zaradení do evidencie na ÚPSVaR, ktorý dostanete po evidencii na úrade práce.
- Žiadosť o dávku v nezamestnanosti, ktorú spolu s dokladom o zaradení do evidencie predkladáte Sociálnej poisťovni.

„Spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu nemá vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, jej výšku ani na dobu jej poskytovania,“ uvádza k téme Sociálna poisťovňa.

Súvisiace články

Ako by som mohol zarobiť milión pred tridsiatkou? Aké je tajomstvo proti starnutiu, o ktorom vie len málo ľudí? Čo by ste nemali robiť vo svojich 20 rokoch? Ktoré zvyky ľudí zo strednej triedy ich udržujú v strednej triede?

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >