Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Čo ak opäť prídete o prácu, máte nárok na dávku v nezamestnanosti?

Pridané 18. 04. 2017 Autor Katarína

Dávku v nezamestnanosti vypláca nezamestnaným Sociálna poisťovňa, po splnení zákonných podmienok. Táto dávka slúži na zabezpečenie vášho príjmu v dôsledku nezamestnanosti. Vypláca sa iba šesť mesiacov. Čo však v prípade, ak príde zamestnanec o prácu dvakrát po sebe?

Môže sa to stať každému. Príde o prácu, ale po dvoch – troch mesiacoch si nájde prácu novú. Ani tu však nezostane zamestnaný a po čase sa opäť dostane na úrad práce. Má však takýto človek právo na ďalšiu dávku nezamestnanosti?

„Sociálna poisťovňa upozorňuje tých poistencov, ktorí boli evidovaní ako nezamestnaní a poberali dávku v nezamestnanosti kratšie, ako im bolo rozhodnutím priznané, čím nedošlo k jej vyčerpaniu, že nárok na výplatu jej zvyšnej časti im vznikne v prípade, ak sa opäť stanú nezamestnanými v období kratšom ako dva roky,“ vysvetľuje Sociálna poisťovňa a dodáva, že: „Ak napríklad bola dávka v nezamestnanosti priznaná na šesť mesiacov a poberali ju len štyri mesiace, tak pri opätovnej evidencii v zozname uchádzačov o zamestnanie majú nárok na dávku v nezamestnanosti počas zvyšných dvoch mesiacov. Dávka sa v tomto prípade poskytne v rovnakej sume, v akej bola vyplácaná predchádzajúca dávka v nezamestnanosti.“

Ako sme v úvode spomínali, nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká väčšinou na šesť mesiacov odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. „Toto obdobie je označované za podporné obdobie v nezamestnanosti. Na opätovné vyplatenie plnej šesťmesačnej dávky v nezamestnanosti musí byť občan poistený najmenej 730 dní v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Ak medzi jednotlivými evidenciami v nezamestnanosti uplynulo viac ako dva roky, poistenec má nárok na novú plnú dávku v nezamestnanosti,“ dodáva Sociálna poisťovňa.

Základnou podmienkou nároku na dávku v nezamestnanosti je, aby ste boli v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, a teda 730 dní.

Aby vám bola dávka v nezamestnanosti priznaná, potrebujete ďalej:

- Byť zaradený do evidencie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v mieste trvalého bydliska. Ako prvé po strate zamestnania, sa musíte ísť evidovať na úrad práce.
- Doklad o zaradení do evidencie na ÚPSVaR, ktorý dostanete po evidencii na úrade práce.
- Žiadosť o dávku v nezamestnanosti, ktorú spolu s dokladom o zaradení do evidencie predkladáte Sociálnej poisťovni.

„Spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu nemá vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, jej výšku ani na dobu jej poskytovania,“ uvádza k téme Sociálna poisťovňa.

Súvisiace články

Pravidlá pre výpovednú dobu Ktorých 12 vecí by sme nikdy nemali robiť? Čo je najväčším paradoxom bohatstva? Ako si vybudovať finančnú nezávislosť?

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >