Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Dovolenka v roku 2016: Na koľko dní máte nárok?

Pridané 06. 01. 2016 Autor Katarína

Nový rok ešte ani poriadne nezačal, ale mnohí z nás už myslia na dovolenku. Pozrite sa s nami, na koľko dní máte nárok, aby ste si ju počas roka vedeli dobre rozvrhnúť.

Zákonník práce pozná tri druhy dovolenky:

- dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť
- dovolenku za odpracované dni
- dodatkovú dovolenku

Ak ste odpracovali 60 dní v jednej firme za kalendárny rok, vzniká vám nárok na dovolenku.

Pomerná časť dovolenky je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok.

Základná výmera dovolenky sú štyri týždne, ak ste v príslušnom kalendárnom roku dovŕšili najmenej 33 rokov, je to až päť týždňov. Ak ste štátnym zamestnancom, máte nárok na päť týždňov, ale ak v tomto prípade máte 33 a viac rokov, už máte nárok na týždňov šesť.

Podľa Zákonníka práce je dovolenka riaditeľa školy, riaditeľa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia, riaditeľa špeciálneho výchovného zariadenia a ich zástupcov, učiteľa, pedagogického asistenta, majstra odbornej výchovy, trénera športovej školy, trénera športovej triedy, korepetítora, zahraničného lektora, vychovávateľa a dovolenka odborného zamestnanca podľa osobitného predpisu je najmenej osem týždňov v kalendárnom roku.

Dovolenku pri pružnom pracovnom čase čerpá zamestnanec s pružným pracovným časom, považuje sa za deň dovolenky čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovného času pripadajúceho na jeden deň, ktorý vyplýva z ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanca, pričom sa zamestnanec posudzuje akoby pracoval päť dní v týždni.

Dodatková dovolenka je dovolenka, ktorá prislúcha zamestnancovi pracujúcemu po celý kalendárny rok pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní, a zamestnancovi, ktorý vykonáva práce zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé. Takýto zamestnanec má nárok na dodatkovú dovolenku v dĺžke jedného týždňa. Dodatková dovolenka prislúcha aj zamestnancom, ktorí trvale pracujú v zdravotníckych zariadeniach alebo na ich pracoviskách, kde sa ošetrujú chorí s nákazlivou formou tuberkulózy a syndrómom získanej imunitnej nedostatočnosti (HIV/AIDS), ale aj zamestnancom pracujúcim s infekčnými materiálmi, alebo tým, ktorí sú pri práci vo významnej miere vystavení nepriaznivým účinkom ionizujúceho žiarenia, ale aj tým, ktorí pracujú v trópoch či s karcinogénmi. Viac Zákonník práce §106.

Mzda za dovolenku je v sume vášho priemerného zárobku za predchádzajúci kvartál. Dovolenku si môžete preniesť do nasledujúceho kalendárneho roku, ak ju však ani v tomto roku nevyčerpáte, prepadne vám. Za nevyčerpanú dodatkovú dovolenku nemožno poskytnúť náhradu mzdy, táto dovolenka sa musí vyčerpať, a to prednostne (Zákonník práce §107).

Zákonník práce hovorí aj o krátení dovolenky, a to: „Zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka poskytuje, môže zamestnávateľ krátiť dovolenku za prvých 100 zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní rovnako o jednu dvanástinu, ak v tomto kalendárnom roku nepracoval z niekoľkých dôvodu.“ Ich zoznam nájdete v Zákonníku práce §109.

Nabudúce o čerpaní dovolenky, ale aj o materskej dovolenke v roku 2016.

Súvisiace články

Odomknite svoj potenciál: Stratégie na zabezpečenie zvýšenia hrubého platu Čo je brutto (hrubá) mzda Najčastejšie otázky na osobnom pohovore a ako na ne odpovedať Práca na doma a Práca z domu. Aké sú rozdiely?

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >