Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Mzda: Na čo všetko máte nárok?

Pridané 21. 01. 2016 Autor Katarína

Asi netreba zvlášť uvádzať, čo je to mzda. Ale viete, na čo máte nárok pri práci nadčas, sviatku či počas dovolenky? Pozrite s nami, čo vám podľa zákona patrí.

O vašej mzde sa môže zamestnávateľ dohodnúť s príslušným odborovým orgánom v kolektívnej zmluve alebo priamo s vami ako zamestnancom v pracovnej zmluve. Pre člena družstva, u ktorého je podľa stanov podmienkou členstva pracovný vzťah, možno mzdové podmienky upraviť aj uznesením členskej schôdze.

Za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 % jeho priemerného zárobku. Prácu nadčas vám ako zamestnancovi musí šéf nariadiť, alebo s ňou súhlasiť. Dobrovoľnú prácu nadčas, a teda v prípade, že v práci ostanete z vlastnej vôle a budete si dorábať robotu, bez toho aby zamestnávateľ súhlasil s takouto prácou nadčas, nebude vám za ňu zaplatené.

Vedeli ste, že:
- Pokiaľ pracujete v cudzine, musí váš zamestnávateľ uviesť, v akej mene vám bude vyplácaná mzda.

- Ak pracujete v pracovnom pomere na kratší pracovný čas, patrí vám mzda zodpovedajúca dohodnutému kratšiemu pracovnému času.

- Pri práci doma či telepráci vám nepatrí mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak.

- V prípade pracovnej pohotovosti – neaktívnej časti, kedy zamestnanec síce je na pracovisku, ale prácu nevykonáva, vám za každú hodinu patrí mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnú na poskytnutí náhradného voľna, patrí zamestnancovi za hodinu tejto pracovnej pohotovosti hodina náhradného voľna. Za čas čerpania náhradného voľna však zamestnancovi mzda nepatrí.

- Mzdové podmienky musia byť, podľa Zákonníka práce, dohodnuté bez akejkoľvek diskriminácie podľa pohlavia.

- Mzda sa vypláca vždy mesiac pozadu, najneskôr však do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

- Ak vám vychádza splatnosť mzdy na obdobie vašej dovolenky, môžete požiadať o vyplatenie mzdy pred nástupom na dovolenku.

- Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

- Vyplácaná mzda sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Viac článkov o mzdách nájdete v sekcii Mzda.

Súvisiace články

Aké je tajomstvo proti starnutiu, o ktorom vie len málo ľudí? Čo by ste nemali robiť vo svojich 20 rokoch? Ktoré zvyky ľudí zo strednej triedy ich udržujú v strednej triede? Čo je super hrubá mzda?

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >