Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Špecialisti v ošetrovateľstve

Náplň práce

Špecialisti v ošetrovateľstve (Sestra kliniky, Sestra okresu (obvodu), Sestra na anestéziológii, Sestra výučby, Sestra praktická, Sestra na operačnej sále, Sestra špecialistka, Sestra pre verejné zdravotníctvo, Odborná (špecializovaná) setra )poskytujú liečbu, podporu a starostlivosť ľuďom, ktorí potrebujú ošetrovateľskú starostlivosť v dôsledku starnutia, úrazu, choroby alebo inej telesnej alebo psychickej poruchy, alebo v dôsledku potenciálneho ohrozenia zdravia. Preberajú zodpovednosť za plánovanie a riadenie starostlivosti o pacientov, vrátane dohľadu nad ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi pracujúcimi samostatne alebo v tímoch s lekármi a ďalšími pracovníkmi pri praktickom uplatňovaní preventívnych a liečebných opatrení.

Vykonávané pracovné činnosti

(a) plánovanie, poskytovanie a hodnotenie ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov podľa schválených predpisov a noriem moderného ošetrovateľstva;
(b) koordinácia starostlivosti o pacientov po konzultácii s ďalšími zdravotníckymi odborníkmi a členmi zdravotníckych tímov;
(c) príprava a realizácia ošetrovateľských plánov starostlivosti o pacientov v spolupráci s ďalšími zdravotníckymi odborníkmi;
(d) plánovanie a poskytovanie osobnej starostlivosti, ošetrení a terapie, vrátane podávania liekov a monitorovania reakcií na liečbu a na plány starostlivosti;
(e) čistenie rán a aplikácia chirurgických obväzov a bandáží;
(f) monitorovanie bolesti a nepríjemných pocitov u pacientov a zmierňovanie bolesti pomocou rôznych terapeutických postupov, vrátane použitia liekov proti bolesti;
(g) plánovanie a účasť na zdravotníckych vzdelávacích programoch, propagácii zdravia a vzdelávacích aktivitách sestier a ošetrovateľov v klinickom prostredí a komunitách;
(h) odpovedanie na otázky a poskytovanie informácií pacientom a rodinám o prevencii zdravia, liečbe a starostlivosti;
(i) dohľad a koordinácia práce ostatných pracovníkov v ošetrovateľstve, zdravotníctve a osobnej starostlivosti;
(j) realizácia výskumu v oblasti ošetrovateľskej praxe a postupov a šírenie zistení výskumu napríklad prostredníctvom vedeckých prác a správ.

Ponuky práce

Zobraziť všetky pracovné ponuky >

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >