Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Všeobecný lekár

Náplň práce

Všeobecní lekári (Obvodný (oblastný) lekár terapeut, Rodinný praktický lekár, Hlavný lekár, Všeobecný lekár, Posudkový lekár, Všeobecný lekár špecializujúci sa na všeobecnú prax, Lekár, Lekár poskytujúci základnú zdravotnú starostlivosť vrátane rodinných lekárov a lekárov poskytujúcich výhradne primárnu zdravotnú starostlivosť) diagnostikujú, liečia a predchádzajú ochoreniam, chorobám, zraneniam a ďalším telesným a psychickým poruchám a udržiavajú dobrý zdravotný stav ľudí prostredníctvom uplatňovania zásad a postupov modernej medicíny. Neobmedzujú výkon ich praxe len na niektoré skupiny chorôb alebo metód liečby a môžu niesť zodpovednosť za zabezpečenie stálej a komplexnej zdravotnej starostlivosti pre jednotlivcov, rodiny a komunity.

Vykonávané pracovné činnosti

(a) vykonávanie vyšetrení pacientov a rozhovorov s nimi a ich rodinami s cieľom zistiť ich zdravotný stav;
(b) požadovanie laboratórnych testov, röntgenových a ďalších diagnostických vyšetrení a analýza ich zistení s cieľom určiť povahu porúch alebo chorôb;
(c) zabezpečenie stálej lekárskej starostlivosti pre pacientov, vrátane predpisovania, vykonávania, monitorovania a poradenstva k liečbe a preventívnym opatreniam;
(d) vykonávanie malých chirurgických a ďalších klinických zákrokov;
(e) poradenstvo pre jednotlivcov, rodiny a komunity ohľadom zdravia, výživy a životného štýlu na zlepšenie prevencie alebo liečby chorôb a porúch;
(f) poskytovanie odporúčaní pre pacientov a rodiny na špecializovanú starostlivosť v nemocniciach, rehabilitačných centrách alebo v iných zdravotníckych zariadeniach;
(g) identifikácia, riešenie a poskytovanie informácií o komplikáciách pred, počas a po pôrode;
(h) vedenie zdravotného záznamu pacientov a vzájomná výmena informácií s lekármi špecialistami a ďalšími zdravotníckymi pracovníkmi pre potrebu nadväznej zdravotnej starostlivosti;
(i) podávanie správ o narodeniach, úmrtiach a závažných ochoreniach úradom, aby boli splnené zákonné a profesijné požiadavky;
(j ) výskum v oblasti ľudského zdravia a zdravotníckych služieb a šírenie zistení výskumu napríklad prostredníctvom vedeckých správ
(k) plánovanie a účasť na programoch zameraných na predchádzanie vzniku a šírenia bežných ochorení.

Ponuky práce

Zobraziť všetky pracovné ponuky >

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >