Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Stavebný inžinier (Nové Zámky)

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, Nové Zámky

Ponuka práce

Dátum pridania: 6.10.2021

Práca

* spolupracuje s projektovými kanceláriami,

* vypracováva žiadosti a zabezpečuje všetky potrebné doklady a vyjadrenia k vydaniu rozhodnutí o umiestnení stavieb, stavebných povolení, ohlásenia drobných stavieb a udržiavacích prác, zmien spôsobu užívania stavieb, kolaudačných rozhodnutí od všetkých dotknutých inštitúcií a správcov inžinierskych sietí,
* organizuje výberové konanie pre dodávateľa stavby,
*organizuje, koordinuje a zodpovedá za stavebné projekty a ich realizáciu prostredníctvom externých dodávateľov,
* vedie agendu investičnej výstavby,
* vedie evidenciu zmlúv o dielo investičnej výstavby,
* vypracováva a vedie evidenciu zápisov o odovzdaní a prevzatí stavieb,
* vedie evidenciu faktúr investičnej výstavby a zodpovedá za rozpočet,
* spolupracuje na príprave štvrťročných a ročných investičných zámeroch družstva a na príprave mesačných splátkových kalendároch investičnej výstavby a externej údržby,
* organizuje modernizácie a rekonštrukcie prevádzok firmy prostredníctvom zamestnancov internej údržby a externých dodávateľov.
* vedie evidenciu odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení podľa platných vyhlášok a noriem – elektrických, plynových, tlakových, zdvíhacích, atď...,
* zabezpečuje odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení podľa platných vyhlášok a noriem,
* zabezpečuje odstraňovanie závad vyplývajúcich z odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení,
* zabezpečuje napĺňanie programu Facility Managementu v rozsahu svojej činnosti.

 

Druh pracovného pomeru

plný úväzok

Požiadavky na zamestnanca

vysokoškolské II. stupňa

Miesto práce

Nové Zámky

Kategória

Reality a stavebníctvo

Povolania

Stavebný inžinier

 

Pracovná ponuka už nie je aktuálna

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >