Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Penzia sa v tomto roku vzdiali o ďalších 63 dní

Údaj 76 dní pre rok 2017 je už oficiálny a zavedený do praxe, údaj 63 dní pre rok 2018 je zatiaľ neoficiálny, ale už známy, nárasty v ďalších rokoch sú len odhadované, s predpokladom, že budú okolo 50 dní ročne. Zatiaľ sa v odhadoch neuvažuje so stropom dôchodkového veku.

Stále veľa ľudí ani nestihlo zaregistrovať, že v tomto roku sa dôchodkový vek predlžuje z úrovne 62 rokov o 76 dní. Pritom už teraz je na obzore ďalší posun. Na budúci rok sa do penzie pôjde ešte neskôr. A opäť to bude dosť ostré, pretože k súčasnému vekovému limitu pribudne ďalších 63 dní, čiže asi dva mesiace.

Ak by sa takýmto tempom pokračovalo aj v nasledujúcich rokoch, dnešní štyridsiatnici sa na odpočinok dostanú až zhruba ako 65-roční.

Budúcoročné predlžovanie odchodového veku sa znovu plošne nedotkne všetkých. Napríklad pravidlá, ktoré doteraz istým skupinám, najmä ženám s deťmi, ešte stále umožňujú skorší odchod do dôchodku, zostanú zachované. Ide o ženy narodené pred rokom 1961, podľa Kaníkovej penzijnej reformy z roku 2004 sa totiž s definitívnym „dobehom“ penzijného veku u všetkých žien na úroveň 62 rokov počítalo až v roku 2024. Matkám s dvoma a viac deťmi, na ktoré sa stále vzťahujú úľavy plynúce z tejto reformy, sa už dôchodkový vek nebude zvyšovať ani o príslušný počet dní.

Podobne pre tých, ktorí vykonávajú obzvlášť ťažkú či nebezpečnú prácu, bude naďalej platiť zákonom stanovený znížený penzijný vek v rozpätí 55 až 59 rokov. A to v závislosti od toho, koľko rokov boli zamestnaní v takzvanej I. pracovnej kategórii alebo v I. či II. kategórii funkcií. Ide napríklad o baníkov, členov leteckých a námorných posádok, pracovníkov v jadrových elektrárňach, hutách, chemických prevádzkach s rizikom karcinogenity, ale aj o niektoré kategórie vojakov a policajtov.

Ako sa určuje doba predĺženia dôchodkového veku
Vypočítava sa pre každý rok ako rozdiel medzi priemernou dĺžkou života (spoločná pre mužov a ženy) v takzvanom prvom a druhom referenčnom období – a násobí sa číslom 365 (výsledok je v dňoch a zaokrúhľuje sa na celé dni nadol). Priemerná dĺžka dožitia sa zisťuje na základe údajov Štatistického úradu SR. Prvé referenčné obdobie sa začína 7 a končí 3 roky pred daným rokom zvýšenia (pre rok 2018 to bude od roku 2011 do roku 2015) a druhé sa začína 8 a končí 4 roky pred rokom zvýšenia (pre rok 2018 to bude od roku 2010 do roku 2014). Počet dní zvýšenia ministerstvo práce každoročne oznamuje vyhláškou, oficiálny údaj musí byť verejnosti známy najneskôr do 31. októbra toho roka, ktorý predchádza danému roku navýšenia (napr. pre rok 2018 to bude do 31. októbra 2017).

Súvisiace články

Chcete požiadať Sociálnu poisťovňu o invalidný dôchodok? Takto postupujte Chystáte sa do dôchodku? Toto musíte spĺňať Odchodné a dôchodok – čo hovorí Zákonník práce?

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >