Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Odchodné a dôchodok – čo hovorí Zákonník práce?

Chystáte sa do starobného či na invalidný dôchodok a neviete, či máte nárok na odchodné? Pozrime sa, čo o tomto hovorí Zákonník práce.

Najprv si však povedzme, aký je rozdiel medzi odchodným a odstupným:

Odstupné vypláca zamestnávateľ svojmu zamestnancov, ak skončil svoj pracovný pomer výpoveďou či podľa lekárskeho posudku, ktorý hovorí o tom, že viac nemôže vykonávať pracovný pomer. Výška odstupného závisí od odpracovaných rokov a okolností. Môžete ho dostať viackrát v priebehu vášho života. O výške odstupného hovorí presne Zákonník práce §76.

Odchodné taktiež vypláca zamestnávateľ svojmu zamestnancovi, ktorý odchádza do dôchodku a je to akýmsi poďakovaním za odpracované roky. Odchodné sa vypláca len raz v živote.

Kedy patrí zamestnancovi odchodné a koľko?
Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.

Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa, ten však nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil výnimočne – zamestnanec bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo porušil závažne pracovnú disciplínu.

Ešte dodajme, že odchodné, ba ani odstupné nie je mzda.

Viac článkov nájdete v sekcii Dôchodok.

Súvisiace články

Penzia sa v tomto roku vzdiali o ďalších 63 dní Chcete požiadať Sociálnu poisťovňu o invalidný dôchodok? Takto postupujte Chystáte sa do dôchodku? Toto musíte spĺňať

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >