Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Ste tehotná alebo tehotenstvo plánujete? Poradíme, ako a kedy to oznámiť zamestnávateľovi

Ak ste tehotná, alebo rozšírenie svojej rodinky ešte len plánujete, určite ste si položili otázku „Ako oznámim svoje tehotenstvo šéfovi?“. A je to vôbec nutné? Poradíme vám, čo v tomto prípade robiť.

Zákonník práce nehovorí o tom, že žena musí informovať svojho zamestnávateľa o tehotenstve. Avšak paragraf 40 ods. 6 hovorí, že: „Tehotná zamestnankyňa na účely tohto zákona je zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie.“ A tehotná žena má svoje práva, takže je výhodné o tehotenstve zamestnávateľa informovať.

Aké má práva tehotná žena?
- Ak vaša práca, podľa lekárskeho posudku, ohrozuje vaše tehotenstvo alebo materské poslanie, zamestnávateľ je povinný preradiť vás na inú prácu.
- Tehotná žena, matka do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiaca žena pracujúca v noci, môže požiadať o preradenie na dennú prácu.
- V dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke, alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky, nesmie dostať výpoveď.
- Ak požiada tehotná žena a žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času, zamestnávateľ je povinný ich žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.

Aby sme to jednoducho zhrnuli: Ak svoje tehotenstvo oficiálne oznámite zamestnávateľovi, nesmie vás vyhodiť, môže vám upraviť pracovné podmienky i pracovný čas.

Ako oznámiť tehotenstvo?
Rozhodne nestačí ústna forma, aj napriek tomu, že ste so svojím šéfom priatelia. Najideálnejšou formou, ktorú odporúčame je písomná forma. Na papier stačí napísať svoje meno a jednu vedu: „Informujem vás o svojom tehotenstve a zároveň predkladám lekárske potvrdenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tohto oznámenia.“ Nemusíte citovať ani vypisovať časti zo Zákonníka práce, nie je to potrebné. Nemusíte ani uviesť termín pôrodu či nástup na materskú dovolenku. Už stačí len podpis a doručiť. Buď osobne, s tým, že vám toto oznámenie potvrdí a podpíše kompetentná osoba, alebo poštou s doručenkou, ktorú si uschováte ako dôkaz o informovaní zamestnávateľa.

Zákonník práce ďalej hovorí, že: „Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.“

Rada na záver pre budúce mamičky v skúšobnej dobe: „Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné. (Zákonník práce §72).

Súvisiace články

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >