Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Viete, že existuje Dodatková dovolenka? Kto má na ňu nárok a aká je dlhá

Pridané 28. 10. 2016 Autor Katarína

Vedeli ste, že existuje niečo ako Dodatková dovolenka? Patrí len niektorým zamestnancom, ktorých určuje zákon a môže to byť až plus jeden týždeň.

O dodatkovej dovolenke hovorí Zákonník práce§ 106 a patrí zamestnancovi, ktorý pracuje po celý kalendárny rok pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní, a zamestnancovi, ktorý vykonáva práce zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé, má nárok na dodatkovú dovolenku, a to v dĺžke jedného týždňa. „Ak zamestnanec za týchto podmienok pracuje len časť kalendárneho roka, patrí mu za každých 21 takto odpracovaných dní jedna dvanástina dodatkovej dovolenky,“ hovorí Zákonník práce.

Zamestnanec, ktorý pracuje v sťažených, zdraviu škodlivých podmienkach, alebo ktorý vykonáva práce zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé je:

- trvale pracuje v zdravotníckych zariadeniach alebo na ich pracoviskách, kde sa ošetrujú chorých s nákazlivou formou tuberkulózy a syndrómom získanej imunitnej nedostatočnosti (HIV/AIDS)

- je pri práci na pracoviskách s infekčnými materiálmi vystavený priamemu nebezpečenstvu nákazy

- je pri práci vo významnej miere vystavený nepriaznivým účinkom ionizujúceho žiarenia

- pracuje pri priamom ošetrovaní alebo pri obsluhe duševne chorých alebo mentálne postihnutých aspoň v rozsahu polovice určeného týždenného pracovného času

- pracuje nepretržite aspoň jeden rok v tropických alebo iných zdravotne obťažných oblastiach

- vykonáva mimoriadne namáhavé práce, pri ktorých je vystavený pôsobeniu škodlivých Zbierka zákonov SR 311/2001 Z. z. znenie 02.01.2016 Stránka 42 / 99 fyzikálnych alebo chemických vplyvov v takom rozsahu, že môžu vo významnej miere nepriaznivo pôsobiť na zdravie zamestnanca

- pracuje s dokázanými chemickými karcinogénmi alebo pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity

Druhy prác zvlášť ťažkých alebo zdraviu škodlivých, pracoviská a oblasti, kde sa také práce vykonávajú, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Súvisiace články

Ako by som mohol zarobiť milión pred tridsiatkou? Aké je tajomstvo proti starnutiu, o ktorom vie len málo ľudí? Čo by ste nemali robiť vo svojich 20 rokoch? Ktoré zvyky ľudí zo strednej triedy ich udržujú v strednej triede?

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >