Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Aký bude trh práce na Slovensku v roku 2020?

Pridané 27. 01. 2020 Autor Lenka

Slovensko je na dobrej ceste k splneniu národného cieľa stratégie Európa 2020 v oblasti zamestnanosti dosiahnuť do roku 2020 mieru zamestnanosti ľudí vo veku 20 až 64 rokov na úrovni 72 %.

V decembri 2019 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 4,92 %. Medzimesačne, v porovnaní s novembrom 2019 (4,92 %) sa nezmenila. Medziročne poklesla o 0,12 p. b. (v decembri 2018 5,04 %). 

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v decembri 2019 dosiahol 135 517 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s novembrom 2019 (135 507 osôb), vzrástol o 10 osôb (o 0,01 %). Medziročne poklesol o 2 681 osôb, čo je o 1,94 % menej (v decembri 2018 138 198 osôb). 

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v decembri 2019 6,01 %. Medzimesačne, v porovnaní s novembrom 2019 (6,01 %) sa nezmenila. Medziročne poklesla o 0,18 p. b. (v decembri 2018 6,19 %). 

Stav celkového počtu UoZ v decembri 2019 dosiahol 165 455 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s novembrom 2019 (165 562 osôb), poklesol o 107 osôb (o 0,06 %). Medziročne poklesol o 4 347 osôb, čo je 2,56 % menej (v decembri 2018 stav 169 802 osôb). 

V decembri 2019 bol v štyroch krajoch zaznamenaný medzimesačný pokles MEN. Najvýraznejší pokles o 0,07 p. b. bol zaznamenaný v Banskobystrickom a Prešovskom kraji. V štyroch krajoch bol zaznamenaný medzimesačný nárast MEN. Najvýraznejší nárast o 0,11 p. b. bol zaznamenaný v Žilinskom kraji. 

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti zaznamenal Prešovský kraj (8,19 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (4,92 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 6,69 % a Košický kraj s 7,57 %. 

Na okresnej úrovni bol v decembri 2019 v 41 okresoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 34 okresoch bol zaznamenaný nárast MEN, v štyroch okresoch sa MEN nezmenila. 

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (15,14 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (1,93 %) dosiahol okres Trenčín. 

Ku koncu decembra 2019 úrady práce evidovali 92 316 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo pokles o 5 467 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to 27 085 miest (podiel 29,34 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Banskobystrickom kraji  5 157 (podiel 5,59 %). 

VPM z hľadiska ich štruktúry: 

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 34 076 miest (v Bratislavskom kraji 9 192 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 21 501 miest (v Bratislavskom kraji 5 161 miest)
  • pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 14 122 miest (v Bratislavskom kraji 5 108 miest)

Súvisiace články

Trh práce v Číne: Trendy, výzvy a príležitosti Pracovné možností: Slovensko verzus Česko, Poľsko, Maďarsko a Rakúsko Ako zarobiť viac peňazí na Slovensku? Aké firmy sú atraktívne pre zamestnancov na Slovensku?

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >