Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Minimálna mzda na Slovensku v roku 2024: je to naozaj 1000 Euro?

Pridané 19. 01. 2024 Autor Lenka

Minimálna mzda na Slovensku neustále rastie. Vedeli ste, že výška minimálnej mzdy v roku 2009 bola len 295,50 Euro? A aká bude výška minimálnej mzdy na Slovensku v roku 2024, roku 2025 alebo roku 2026? Kedy bude výšk aminimálnej mzdy na Slovensku vo výške 1000 Euro? Na všetky otázky ohľadne minimálnej mzdy odpovedáme v tomto článku - čítajte ďalej o a dozviete sa viac o minimálnej mzde na Slovensku.

Výška minimálnej mzdy pre rok 2024

imálna mzda prestavuje najnižšiu možnú sumu, ktorú možno zamestnancovi zaplatiť za jeho prácu. Je to suma, ktorú zamestnávateľ plati (v brutto mzde) zamestnancovi. Žiadny zamestnanec tak za prácu na trvalý pracovný pomer v hlavnom pomere nemôže dostať nižiu mzdu.

Od nového roka 2024 nás teda čaká nárast minimálnej mzdy zo súčasných 700 € na sumu 750 €. V prepočte na 1 pracovnú hodinu bude minimálna mzda činiť 4,310 €.  Za posledné roky rástla výška minimálnej mzdy nasledovne:

Minimálna mzda platná od Výška minimálnej mzdy
1. 1. 2024 750 €
1. 1. 2023 700 €
1. 1. 2022 646 €
1. 1. 2021 623 €
1. 1. 2020 580 €

Minimálna mzda na Slovensku a v Európe

Rozsah minimálnych miezd: 

Jednou z nápadných čŕt pri porovnávaní minimálnych miezd v jednotlivých európskych krajinách je obrovský rozsah hodnôt. Na jednej strane spektra sú krajiny ako Luxembursko, ktoré sa môžu pochváliť jednými z najvyšších minimálnych miezd na svete, čo je odrazom vysokej životnej úrovne a silného hospodárstva tejto krajiny. Naopak, iné krajiny vrátane Bulharska a Rumunska majú nižšie sadzby minimálnej mzdy, čo zodpovedá ich relatívne nižším životným nákladom a hospodárskym podmienkam.

Zákonné a kolektívne vyjednávanie:

K rozdielom pozorovaným v Európe prispievajú aj metódy určovania minimálnej mzdy. Niektoré krajiny, ako napríklad Nemecko a Spojené kráľovstvo, zaviedli zákonné zákony o minimálnej mzde, ktoré stanovujú základnú úroveň odmeňovania. Naopak, krajiny ako Švédsko a Dánsko sa pri určovaní výšky minimálnej mzdy spoliehajú na kolektívne vyjednávanie medzi zamestnávateľmi a odbormi. Tento dvojaký prístup zdôrazňuje flexibilitu, ktorá je vlastná európskemu prístupu k regulácii miezd.

Ekonomické faktory a životné náklady:

Hospodárske podmienky krajiny zohrávajú kľúčovú úlohu pri formovaní jej politiky minimálnej mzdy. Bohatšie krajiny s vyššími životnými nákladmi, ako sú severské krajiny a západoeurópske štáty, majú tendenciu mať vyššie minimálne mzdy. Dôvodom je zabezpečiť, aby si pracovníci mohli dovoliť základné potreby vzhľadom na vyššie životné náklady. Táto korelácia však nie je jednotná, pretože niektoré ekonomicky silné krajiny môžu mať nižšie zákonom stanovené minimálne mzdy v dôsledku rozsiahlych systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré dopĺňajú príjem pracovníkov.

Sociálna starostlivosť a nepeňažné dávky:

Porovnanie minimálnych miezd v európskych krajinách si vyžaduje zohľadnenie nielen peňažných údajov, ale aj zavedených systémov sociálneho zabezpečenia. Niektoré krajiny môžu mať nižšie minimálne mzdy, ale kompenzujú ich rozsiahlymi sociálnymi dávkami, ako sú zdravotná starostlivosť, vzdelávanie a dávky v nezamestnanosti. Tento prístup zabezpečuje, že pracovníci dostávajú komplexný balík podpory nad rámec základného príjmu.

Úpravy a zmeny v minimálnej mzde:

Vlády v celej Európe pravidelne prehodnocujú a upravujú sadzby minimálnej mzdy s cieľom zohľadniť zmeny hospodárskych podmienok a životných nákladov. Tieto úpravy odrážajú záväzok mnohých európskych štátov zabezpečiť, aby minimálna mzda zostala spravodlivým a relevantným meradlom odmeňovania. Pravidelné revízie tiež umožňujú zohľadniť infláciu, hospodársky rast a celkový blahobyt pracovnej sily.

Aká je aktuálna výška minimálnej mzdy: záver a zhodnotenie

Porovnanie minimálnych miezd v jednotlivých európskych krajinách odhaľuje zložitú súhru hospodárskych, sociálnych a politických faktorov. Zatiaľ čo niektoré krajiny uprednostňujú vyššie zákonné minimálne mzdy na podporu svojej pracovnej sily, iné sa spoliehajú na kolektívne vyjednávanie alebo kombináciu peňažných a nepeňažných výhod. Keďže európske ekonomiky sa naďalej vyvíjajú, budú sa vyvíjať aj diskusie týkajúce sa politiky minimálnej mzdy, čo poukazuje na pretrvávajúcu potrebu vyváženého a prispôsobivého prístupu na zabezpečenie spravodlivého odmeňovania pracovníkov na celom kontinente.

 

Súvisiace články

Navigácia v letných pracovných príležitostiach: Sprievodca hľadaním práce a začatím letnej brigády Aké sú povolania s nedostatkom pracovnej sily? Vďaka umelej inteligencii by mohol byť štvordňový pracovný týždeň nevyhnutný Vedci skúmali nároky povolaní. Zistili desať najťažších pracovných profesií.

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >