Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Brexit a ako sa zmení práca v Anglicku?

Pridané 04. 02. 2020 Autor Lenka

Ako Brexit ovplyvní prácu Slovákov v Anglicku? Pozrite si odpovede na najčastejšie otázky slovákov pracujúcich vo Veľkej Británií.
 

Dňa 31.1.2020, sa po náročných rokovaniach naplnilo rozhodnutie občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z referenda v roku 2016, vystúpiť z Európskej únie. Vďaka úsiliu oboch strán, Európskej únie a britskej vlády, sa vystúpenie uskutočnilo riadeným spôsobom na základe Dohody o vystúpení, ktorá je právnym rámcom a definuje vysporiadanie doterajších záväzkov

 
Od 1. februára začalo plynúť prechodné obdobie, ktoré potrvá do 31.12.2020. V uvedenom období sa vo vzťahu k občanom a podnikateľom nič zásadné nemení, zároveň poskytuje priestor pripraviť sa na zmenu, ktorá nastane od 1.1.2021, kedy sa na Spojené kráľovstvo prestanú vzťahovať pravidlá colnej únie a voľného pohybu osôb, tovarov, služieb a kapitálu. V tejto súvislosti odporúčame SR občanom, ktorí plánujú ostať aj naďalej žiť, pracovať, študovať na území Spojeného kráľovstva, aby sa včas registrovali do pobytovej schémy, tzv. EU Settlement Scheme, ktorá im garantuje právo pobytu.

Slovenské ministerstvo zahraničných vecí aktívne komunikuje o možnostiach zamestnania slovákov v Anglicku. Tu sú odpovede na hlavné otázky, ktoré trápia slovákov s prácou a pracovným povolením vo Veľkej Británií.

 

  • Pracujúci a žijúci v GB pred brexitom - Settlement status - počas roka 2020  musia zažiadať o status usadlíka, alebo dočasného usadlíka. Bude pre nich nárokovateľný? Dostanú ho automaticky? Čo ak by si túto povinnosť nesplnili? Tento status usadlíka nebude časovo ohraničený? Na akú dobu sa bude udeľovať status dočasného usadlíka a po jeho vypršaní, už v prípade záujmu o predĺženie pobytu, budú dotyční posudzovaní aj z hľadiska imigračného systému? Teda po roku 2021 budú takisto posudzovaný ako novo prichádzajúci imigračným bodovým systémom a prehodnocovaný ich status usadlíka, alebo sa ich to vôbec nebude týkať?
  • Všetci občania EÚ, ktorí sa preukázateľne zdržujú na území UK sa môžu registrovať (až do 30.6.2021) do novej schémy, ktorá by im po predložení dokumentov potvrdzujúcich ich pobyt (nájomná zmluva, pracovná zmluva, potvrdenie o štúdiu a pod.) mala automaticky, bez potreby povoľovacieho konania udeliť štatút dočasného usadlíka (tí, ktorý sú ku dňu konca prechodného obdobia  v UK najmenej 3 roky) alebo štatút trvalého pobytu (tí, ktorý sú ku dňu konca prechodného obdobia   v UK najmenej 5 rokov). Ak si túto povinnosť nesplnia do 30.6.2021, môžu byť považovaný za občana tretej krajiny a nebudú im garantované práva občana EÚ garantované v Dohode o vystúpení. Každý ktorému bol udelený dočasný štatút, bude môcť po dosiahnutí preukázateľného pobytu 5 rokov požiadať o trvalý štatút. Inak platí dočasný pobyt na 5 rokov. Ten by mal byť posudzovaný tak ako doposiaľ a nemali by sa na týchto ľudí vzťahovať pravidlá nového imigračného zákona. Doposiaľ sa neobjavili žiadne problémy s potvrdením pobytov občanov EÚ zo strany UK štátnych orgánov. 

 

  • Pracujúci v GB po brexite - okrem toho, že budú musieť požiadať o Európske povolenie k dočasnému pobytu (na 36 mesiacov, potom žiadať o settlement status), pri ňom zdokladovať napríklad aj bezúhonnosť, a budú posudzovaný novozavedeným imigračným bodovým systémom, v čom bude rozdielne ich postavenie oproti tým, ktorí tam pracovali predtým? 
  • V tom, že im pracovné povolenie a povolenie na pobyt nemusí byť udelené. Teraz sa pracovné povolenie neudeľuje, keďže je voľný prístup na pracovný trh – t.j. stačí dohoda so zamestnávateľom. Všetci tí, ktorí boli v UK pred brexitom majú doživotné práva občana EÚ garantované Dohodou o vystúpení. Tí, ktorí pôjdu už cez nový systém, budú podliehať dojednaniam z novej dohody medzi EÚ a UK, ktorej obsah sa bude ešte len vyjednávať.  

 

  • Čo znamená Brexit pre Slovákov žijúcich v UK? Komu hrozí, že sa bude musieť vysťahovať? 
  • SK občania aktuálne žijúci v UK sú plne krytí ustanoveniami Dohody o vystúpení, ktorá im garantuje práva občana EÚ aj po brexite. Musia sa však registrovať do schémy usadlíka ( EU Settlement Scheme). Registrovať sa odporúčame hneď, avšak formálne tak majú možnosť urobiť do 30.6.2021. Týmto spôsobom im bude udelený dočasný alebo trvalý pobyt so zachovaním všetkých práv. Ak tak neurobia a naďalej zotrvajú na území UK, po 30.6.2021 UK štátne orgány im môžu odoprieť ich práva občana EÚ. Aké iné nápravné opatrenia by britské orgány v tomto prípade prijali, napr. vyhostenie nie je zatiaľ známe.  

 

Viac informácií o zmenách sa dozvieme počas prechodného obdobia, kedy sa bude tvoriť ešte množstvo detailov ďaľšieho fungovania spolupráce Európskej únie a Veľkej Británie.

Súvisiace články

Trh práce v Číne: Trendy, výzvy a príležitosti Pracovné možností: Slovensko verzus Česko, Poľsko, Maďarsko a Rakúsko Ako zarobiť viac peňazí na Slovensku? Aké firmy sú atraktívne pre zamestnancov na Slovensku?

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >