Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Zvyšujete si kvalifikáciu? Ak to robíte pre zamestnávateľa, máte nárok na voľno

Pridané 10. 10. 2016 Autor Lenka

Aj na našom pracovnom portáli www.povolania.sk vás neustále nabádame, aby ste si zvyšovali kvalifikáciu, vzdelávali sa, rozširovali svoje „pole pôsobností“. Je to dobré nielen pre vás, ale aj pre vášho zamestnávateľa.

Ak si zvyšujete kvalifikáciu, máte vyššie šance, že si v prípade straty zamestnania, nájdete novú rýchlejšie a ľahšie. Ďalšou výhodou je aj vyššia mzda či lepšie pracovné miesto. Mnohí si však povedia, ok, ja by som sa aj vzdelával, ale kde na to nájsť čas? Nuž, pravda je taká, že pokiaľ sa zvyšovanie kvalifikácia vyslovene netýka vášho súčasného zamestnania, robíte si napríklad masérsky kurz, ale pracujete ako ekonóm, nemáte nárok na platené voľno.

Iné je to však v prípade, že: „Účasť na ďalšom vzdelávaní, v ktorom má zamestnanec získať predpoklady ustanovené právnymi predpismi alebo splniť požiadavky nevyhnutné na riadny výkon práce dohodnuté v pracovnej zmluve, je prekážkou v práci na strane zamestnanca.

V takomto prípade môže, podľa Zákonníka práce: „Zamestnávateľ poskytovať zamestnancovi pracovné voľno a náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku, najmä ak je predpokladané zvýšenie kvalifikácie v súlade s potrebou zamestnávateľa. Zvýšenie kvalifikácie je aj jej získanie alebo rozšírenie.“

Na koľko dní plateného voľna má zamestnanec nárok?
Pracovné voľno poskytne zamestnávateľ najmenej:
- v rozsahu potrebnom na účasť na vyučovaní
- dva dni na prípravu a vykonanie každej skúšky
- päť dní na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky, maturitnej skúšky a absolutória
- 40 dní súhrnne na prípravu a vykonanie všetkých štátnych skúšok alebo dizertačnej skúšky v jednotlivých stupňoch vysokoškolského vzdelávania
- desať dní na vypracovanie a obhajobu záverečnej práce, diplomovej práce alebo dizertačnej práce

V prípade, že skúšku na prvýkrát neurobíte a musíte si ju zopakovať, už nemáte nárok na voľno s náhradou mzdy. Jednoducho si kvôli opakovanej skúške musíte zobrať dovolenku.

Výhody zvyšovania kvalifikácie:
- lepšie uplatnenie na pracovnom trhu
- vyššie platové ohodnotenie
- vyšší post vo vašej spoločnosti
- možnosť vzdelávať sa ako benefit firmy – bezplatné
- ľahšia zmena pracovnej oblasti v prípade straty zamestnania
- možnosť zoznámenia sa s novými ľuďmi
- osobnostný rast

Nevýhody zvyšovania kvalifikácie:
- časová náročnosť – v prípade, že sa vzdelávate počas práce, musíte si zobrať dovolenku
- finančná náročnosť

Súvisiace články

Aké sú vaše najlepšie rady pre kariérny rozvoj? Čo robí ľudí charizmatickými? Aké sú tri najdôležitejšie návyky, ktoré si treba ráno vypestovať? Ako správne načasovať oddych pri práci a učení

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >