Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Čerpanie dovolenky: Ako si môže zamestnanec čerpať dovolenku počas roka?

Pridané 17. 01. 2016 Autor Katarína

V minulom článku sme hovorili o tom, koľko má zamestnanec dovolenky a čo sa s ňou stane, ak si ju do konca roka nevyčerpá. V dnešnom článku sa pozrime na to, ako sa čerpá dovolenka, koľko dní vopred musí zamestnanec nahlásiť čerpanie dovolenky a ako sa postupuje pri hromadnom čerpaní dovolenky.

Vedeli ste, že čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ? Samozrejme, po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.

Zaujímavé je, že zamestnávateľ je povinný nahradiť zamestnancovi náklady, ktoré mu bez jeho zavinenia vznikli preto, že zamestnávateľ mu zmenil čerpanie dovolenky alebo ho odvolal z dovolenky.

Dovolenka za PN-ku či náhradné voľno?
Zákonník práce hovorí aj o tom, že zamestnávateľ nesmie určiť čerpanie dovolenky na obdobie, keď je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz, a na obdobie, počas ktorého je zamestnanec na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke.

Nevyčerpanú dovolenku poskytne zamestnávateľ mamičke po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky. Rovnako aj v prípade, že bol zamestnanec PN a dovolenku si tak nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka. Nevyčerpanú dovolenku mu zamestnávateľ poskytne po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.

Ani sviatok sa do dovolenky nezapočítava. Ani náhradné voľno za nadčas či prácu vo sviatok nemôže zamestnávateľ určiť tak, aby mu pripadlo počas dovolenky. Je povinný určiť mu náhradné voľno na iný deň.

Ak si dovolenku nevyčerpáte tohto roku, prenáša sa vám do ďalšieho. Ak vám zamestnávateľ neurčí čerpanie dovolenky najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka, čerpanie dovolenky si môžete určiť sami. Nahlásiť dovolenku musíte však oznámiť zamestnávateľovi písomne, najmenej 30 dní vopred – táto lehota môže byť skrátená so súhlasom zamestnávateľa.

Počas dovolenky má zamestnanec nárok na náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Hromadné čerpanie dovolenky môže určiť vaša firma, a to na dva týždne. Ak by z vážnych prevádzkových dôvodov určila tri týždne, musí svojich zamestnancov o tom informovať pol roka vopred. V umeleckých súboroch (divadlách), môže byť čerpanie dovolenky aj štyri týždne.

Pozrite si inforácie o čerpaní dovolenky za kalendárny rok.

Súvisiace články

Aké je tajomstvo proti starnutiu, o ktorom vie len málo ľudí? Čo by ste nemali robiť vo svojich 20 rokoch? Ktoré zvyky ľudí zo strednej triedy ich udržujú v strednej triede? Čo je super hrubá mzda?

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >