Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Čo všetko musí obsahovať pracovná zmluva

Pridané 25. 01. 2016 Autor Katarína

Tí starší z nás už iste nejakú pracovnú zmluvu podpisovali, tí mladší na tú svoju prvú ešte len čakajú. Viete však, čo musí obsahovať pracovná zmluva?

O práci, mzde či pracovnej zmluve hovorí Zákonník práce. Ten upravuje vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom, odvolávať sa na Zákonník práce môže zamestnávateľ v pracovnej zmluve. Druhým dokumentom, na ktorý sa môže odvolať je kolektívna zmluva.

Kolektívna zmluva je výsledkom kolektívneho vyjednávania vo firme, spoločnosti. Upravuje vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami alebo zamestnávateľom a odborovou organizáciou. Kolektívna zmluva v praxi predstavuje kompromis medzi záujmami a strategickými zámermi zamestnávateľa a zamestnancov.

Keď zoberiete do ruky pracovnú zmluvu (jedno vyhotovenie máte vy, jedno zamestnávateľ), ako prvé by v nej malo byť uvedené vaše meno – osobné údaje zamestnanca, ako aj meno a údaje o spoločnosti.

Okrem toho musí vaša pracovná zmluva obsahovať:

- druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, ako aj jeho stručná charakteristika – musia byť dojednané s každým zamestnancom. Nemožno odkazovať na Zákonník práce
- miesto výkonu práce (mesto, obec, časť obce alebo inak určené miesto)
- deň nástupu do práce
- mzdové podmienky (mzdu, spôsob odmeňovania) a výplatné termíny – môže odkázať na dohodnuté mzdové podmienky v kolektívnej zmluve. Ak nie sú uvedené v kolektívnej zmluve, môže zamestnávateľ odkázať aj na Zákonník práce.
V pracovnej zmluve musí byť ďalej uvedený pracovný čas, výmera dovolenky a dĺžka výpovednej lehoty. Aj na tieto údaje môže zamestnávateľ uviesť odkaz na kolektívnu zmluvu či Zákonník práce. Všetky dojednané podmienky, ktoré s vami dohodne zamestnávateľ musia byť v súlade so Zákonníkom práce.
Vyššie sme spomínali osobné údaje zamestnanca. Ide o informácie, bez ktorých by sa pracovná zmluva uzavrieť nemohla.

Aké sú teda osobné údaje zamestnanca?

- meno a priezvisko, rodné priezvisko zamestnanca
- adresa trvalého pobytu a občianstvo
- miesto a dátum narodenia
- rodné číslo
- rodinný stav
- zdravotná poisťovňa
- číslo účtu (v prípade, že je mzda vyplácaná na účet)
- údaje o dosiahnutom vzdelaní

Naopak, niektoré informácie o vás zamestnávateľ nemá právo vedieť. Ide napríklad o vašu národnosť, majetkové pomery, pôvod, tehotenstvo, sexuálnu orientáciu, ale aj o náboženstvo, príslušnosti k politickej strane či iným organizáciám.

Pozrite si aktuálnu ponuku voľných pracovných miest.

Súvisiace články

Odomknite svoj potenciál: Stratégie na zabezpečenie zvýšenia hrubého platu Čo je brutto (hrubá) mzda Najčastejšie otázky na osobnom pohovore a ako na ne odpovedať Práca na doma a Práca z domu. Aké sú rozdiely?

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >