Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Pridané 21. 11. 2016 Autor Katarína

Väčšina zamestnávateľov zamestnáva svojich zamestnancov na skúšobnú dobu, ktorá trvá tri mesiace. Načo je dobrá skúšobná doba a ako skončiť pracovný pomer, ak nie sme v zamestnaní spokojní?

Mnohí zo zamestnancov nemajú skúšobnú dobu radi. Je to totiž obdobie, kedy vám môže zamestnávateľ dať výpoveď prakticky kedykoľvek, bez udania dôvodu. Je to vlastne obdobie, kedy si zamestnaním nie ste istí.

To isté však platí aj opačne. Výpoveď v skúšobnej dobe môžete dať aj vy, kedykoľvek: „V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak,“ uvádza Zákonník práce, § 72, ktorý ďalej hovorí: „Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.“

Ako sa vyššie uvádza, v skúšobnej lehote nemôžete šéfovi buchnúť päsťou o stôl a odísť. Je potrebné, aby sa váš pracovný vzťah skončil písomne: „Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť,“ hovorí ďalej o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe Zákonník práce.

Tri dni ako akási „výpovedná lehota“ počas skúšobnej doby nie sú dané zákonom. Ak nemáte v zmluve uvedené inak, môžete skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe aj skôr. Avšak vždy písomne!

Rovnako nie je potrebné, aby jedna či druhá strana s ukončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe súhlasila. Ak chce pracovný pomer skončiť zamestnávateľ, musíte to akceptovať. Rovnako s ukončením pracovného pomeru nemusí súhlasiť ani váš zamestnávateľ. Po doručení písomného oznámenia ho musí akceptovať.

Pri ukončení pracovného pomeru počas skúšobnej doby vám nehrozia ani žiadne sankcie zo strany zamestnávateľa. Samozrejme, počítať nemôžete ani s odstupným. V podstate čokoľvek, na čom sa dohodnete v súvislosti so skúšobnou dobou, musí byť dohodnuté písomne.

Písomne v zmluve musia byť zakotvené aj ďalšie podmienky ukončenia pracovného pomeru, napríklad výpovedná lehota. Ak sú tieto údaje v kolektívnej zmluve, nemusia byť v tej vašej.

Ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe môžete písomne takto:

V hlavičke listu uvediete vaše meno a adresu, nezabudnite kontaktné údaje zamestnávateľa a text: Vec: Oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe
Oznamujem Vám, že pracovný pomer založený pracovnou zmluvou zo dňa x. x. 2016 ruším podľa § 72 Zákonníka práce v skúšobnej dobe k x.x.2016.

Nezabudnite váš podpis a podpis pracovníka, ktorý vašu výpoveď prevezme.

Súvisiace články

Čo špeciálne robíte pre to, aby bol váš život príjemný? Deň pred plánovaným pohovorom som zrušil pohovor Výpočet čistej mzdy Aká je najväčšia mylná predstava o tom, ako sa stať dobrým?

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >